Transparència en matèries de serveis i suport als municipis (INDIP 2015)

 

1.- Pla d'Obres i Serveis (2):
55. Té una secció visible a la web dedicada al Pla d'Obres i Serveis.
56. Es publica la distribució (obligatòria i discrecional) dels recursos del Pla (amb informació detallada sobre: ​​Conservació de carreteres provincials, recollida de residus sòlids, etc.) així com dels criteris de distribució aplicats.

 

2.- Gestió tributària (2):
57. Es publica un Catàleg dels Serveis en matèria de Gestió Tributària que puguin sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província.
58. Es publiquen resums de la gestió tributària realitzada per compte dels municipis (per tribut i per entitat local).

 

3.- Assistència i cooperació jurídica i econòmica (2):
59. Es publica un Catàleg dels Serveis en matèria d'Assistència i Cooperació: a) Jurídica i b) Econòmica, que puguin sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província.
60. Es realitzen i publiquen estudis sobre les diferents zones i/o demarcacions de la província.

 

4.- Assistència tècnica urbanística, d'administració electrònica i contractació centralitzada i informàtica (2):
61. Es publica un Catàleg dels Serveis en matèria d'Assistència tècnica urbanística que puguin sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província.
62. Es publica un Catàleg dels Serveis en matèria d'Assistència tècnica informàtica i telemàtica, i les ofertes de contractació centralitzada que puguin sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província.

 

5.- Una altra informació sobre serveis (4):
63. Es dóna publicitat, almenys anual, sobre l'assistència prestada per la Diputació als municipis i el seu contingut.
64. Es publica de forma actualitzada el nombre i la distribució dels càrrecs i llocs de treball assignats als serveis fonamentals que exerceix la Diputació (Pla d'Obres i Serveis, Gestió Tributària, Assistència i Cooperació econòmica, Assistència tècnica urbanística, Assistència informàtica i telemàtica, etc.)
65. Es publica un Mapa amb la distribució i enllaços de les vies provincials i els km i l’estat de conservació de les mateixes.
66. Es publiquen els Serveis públics que estan gestionats a través de concessionaris, i les activitats administratives externalitzades (realitzades mitjançant contractes d'assistència tècnica).

 

Galeria d'imatges