Transparència i Bon Govern

La unitat de Transparència i Bon Govern s’encarrega de la gestió i publicació d'informació al portal de transparència corporatiu, per transmetre la informació necessària per què el ciutadà pugui entendre i avaluar la gestió de la corporació.

S’encarrega, també, del desplegament del Pla Estratègic en plans anuals i econòmics, mitjançant la formació del pressupost corporatiu, així com l'elaboració de la informació de gestió com a suport a la presa de decisions.

A més a més, pel que fa al Bon Govern, implanta enfocaments i tècniques de gestió amb l’objectiu de garantir la qualitat, eficiència i eficàcia dels seus serveis. Aquests enfocaments i tècniques es basen en diferents referencials ISO i en el Model EFQM d’Excel·lència, com a referent del seu sistema de gestió. Les últimes fites assolides situen a la Diputació de Tarragona, com a institució, amb el certificat EFQM 500+, i el certificat 600+ del Model EFQM per l’àrea de Coneixement i Qualitat de la institució.

Galeria d'imatges