Ús de les sales per a actes i exposicions

Informació

Gestió de les sales per a Exposicions

Des d'aquesta unitat es gestionen dues sales d'exposicions, una situada al Pati del Palau de la Diputació a Tarragona i l'altra situada al Palau Bofarull a Reus.

En aquest espai trobareu les condicions d'ús per poder realitzar exposicions en aquestes sales i també el model de sol·licitud per a poder-les demanar.

La unitat de Relacions Institucionals i Protocol és l'encarregada de:

  • Elaborar les condicions d'ús de les sales
  • Gestionar les sol·licituds un cop han estat resoltes per la comissió corresponent
  • Confeccionar calendari d'exposicions de les dues sales: Sala Pati del Palau i Sala del Palau Bofarull

 

Gestió d'espais propis per a actes diversos

Des d'aquesta unitat es gestionen els espais per a la realització d'actes diversos, tant els que s'organitzen des de la pròpia Diputació, com les activitats externes organitzades per altres entitats a les que se'ls cedeixen els espais.

En aquest apartat trobareu les condicions d'ús de les sales per a activitats externes i el model de document per a sol·licitar-les.

La unitat de Relacions Institucionals i Protocol és l'encarregada de:

  • Elaborar les condicions d'ús de les sales
  • Notificació de la cessió als interessats
  • Tramitació de les taxes de cessió de les sales
  • Gestionar l'organització de les activitats