Vespa asiàtica

La vespa asiàtica, o vespa velutina, és una espècie exòtica invasora detectada per primer cop a Catalunya el 2012, concretament a les comarques gironines. En els últims anys s'ha estès per la resta del territori de forma alarmant. La seva presència és un perill per a l’apicultura i per a la salut pública.

Que és la vespa asiàtica?

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Vespa_velutina_side.jpg/320px-Vespa_velutina_side.jpgLa vespa asiàtica (vespa velutina nigrithorax) és una espècie exòtica invasora que ja és al nostre territori. La seva presència és un perill per l’apicultura i per a la salut pública, doncs les seves picades són molt doloroses, tot i que no són més perilloses que les d’una espècie autòctona. També suposa un perill, de forma indirecta, per a la pol·linització de plantes conreades i de flora silvestre, ja que s'alimenta de les abelles pol·linitzadores.

La vespa asiàtica té una coloració més fosca que la diferencia d’altres vespes socials. Tot i així es confon sovint amb altres vespes depredadores i altres insectes pol·linitzadors que cal respectar.

(Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vespa_velutina_side.jpg)

Fitxa sobre les vespes socials i espècies semblants (© Diputació de Girona)

 

On fan els nius les vespes?niu vespa asiàtica

Les vespes asiàtiques fan dos tipus de nius

  • els primaris: petits.
  • els secundaris: molt més grans i generalment en un lloc elevat.

Fitxa sobre els nius (© Diputació de Girona)


Com és i com s’identifica?

La vespa asiàtica té una coloració més fosca que la diferencia d’altres vespes. Tot i amb això, es confon sovint amb altres insectes pol·linitzadors que cal respectar.

La Diputació de Girona ens ofereix un material divulgatiu, unes làmines elaborades pel seu Servei de Medi Ambient i l'il·lustrador naturalista Toni Llobet. Enllaç làmines vespa- (© Diputació de Girona)

Suport de la Diputació

La Diputació de Tarragona ofereix suport als ajuntaments de la demarcació per lluitar contra aquesta espècie invasora:

  • Aplicació SITMUN- Vespa asiàtica: un aplicatiu promogut per la Diputació de Girona i que compta amb el suport de la resta de diputacions catalanes, que té com a objectiu establir un registre de dades i informació territorial sobre aquesta espècie i que permetrà a les administracions públiques unificar la recollida d'informació associada a la detecció de nius de vespa asiàtica i compartir criteris per realitzar una lluita conjunta.
  •  Subvencions destinades a la realització d'actuacions per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans. Aquesta subvenció està destinada al finançament d'actuacions dels ens locals, per a la reducció de la proliferació d'animals espècies plaga, entre elles la vespa asiàtica.

Sessions tècniques

Amb l'objectiu de sumar esforços entre administracions i ciutadania per lluitar contra la vespa asiàtica, i de difondre sistemes de control i lluita contra aquesta espècie invasora, la Diputació de Tarragona organitza una sèrie de sessions informatives virtuals per als municipis de la demarcació.

Aquestes sessions tècniques tracten de les principals característiques de la vespa asiàtica (vespa velutina), el seu hàbitat, les zones per on s'estén, les problemàtiques que causa aquesta espècie invasora i com posar-hi remei. També sobre els ajuts de la Diputació per als ens locals per a la retirada de nius i l'explicació del projecte Sitmun-vespa asiàtica per al control i seguiment de l’espècie.

Els encarregats de dirigir les sessions són tècnics de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona; del cos d'Agents Rurals, i del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat.

Podeu consultar els resums de les sessions en els documents relacionats d'aquesta pàgina.

Sessió tècnica de l'Alt Camp

Sessió tècnica de la Conca de Barberà

Sessió tècnica del Baix Penedès

 

Sessió tècnica del Tarragonès

 

 

Galeria d'imatges