Carreteres

Condicionament de la carreteres TP-2044 i TV-2048 del Vendrell a Sant Vicenç de Calders

Tipus: Obra
Estat: En tramitació
Localització

Documentació del projecte

Memòria i annexos: [PDF]
Plànols:  [PDF]
Plec de condicions: [PDF]
Pressupost: [PDF] [BC3]
Expropiacions: [PDF]

Dades de l'obra

Carretera: TP-2044

Municipi: El Vendrell

Comarca: Baix Penedès