Carreteres

Condicionament de les carreteres TV-7221 i T-722 d'Alcover a l'A-27 pel Milà

Tipus: Obra
Estat: En tramitació
Localització

Període d'informació pública del 12 de maig al 17 de juny de 2021

Documentació del projecte

Memòria i annexos:  part 1: [PDF], part 2: [PDF]
Plànols: 1 [PDF] 2 [PDF]
Plec de condicions: [PDF]
Pressupost: [PDF] [BC3]

Dades de l'obra

Carretera: TV-7221
Comarca: L'Alt Camp