Carreteres

Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona. Any 2022

Tipus: Obra
Estat: En tramitació
Localització

Documentació del projecte

Memòria i annexos:  [P06-2021 Memòria i annexos.pdf]

Plànols:  [P06-2021 Plànols.pdf]

Plec de condicions: [P06-2021 Plec condicions.pdf]

Pressupost: [P06-2021 Pressupost.pdf ] [Pressupost_FO_F2_0.bc3]

 

Nota: per poder descarregar fitxers BC3 s'ha de fer el següent:
- Navegador Firefox: botó dret i seleccionar "Anomena i desa el contingut de l'enllaç...”
- Navegador Chrome: botó dret i seleccionar "Desa l'enllaç com a ...."