Carreteres

Rotonda a la intersecció de la carretera TV-2126 i l'accés a la urbanització Baronia de Mar a Bellvei

Tipus: Obra
Estat: En tramitació
Localització

Documentació del projecte

Memòria i annexos:  [PDF]

Plànols:  [PDF]

Plec de condicions: [PDF]

Pressupost: [PDF] [BC3]

Expropiacions: [PDF]

Nota: per poder descarregar fitxers BC3 s'ha de fer el següent:
- Navegador Firefox: botó dret i seleccionar "Anomena i desa el contingut de l'enllaç...”
- Navegador Chrome: botó dret i seleccionar "Desa l'enllaç com a ...."

 

Dades de l'obra

Carretera: TV-2126

Municipis: Bellvei 

Comarca: Baix Penedès