Diputació de Tarragona
MENU
Diputació de Tarragona

Organigrama

Equip humà, Consell escolar i PAS

Equip humà

 • ABELLÓ JUANPERE, PILAR              pabello@dipta.cat

 • ABELLÓ JUANPERE, TERESA          tabello@dipta.cat

 • ANGUERA CASSUT, GEORGINA     ganguera@dipta.cat 

 • ARÉVALO BARRERA, IGNASI          iarevalo@dipta.cat

 • ARQUIMBAU BARCELÓ, AINA     aarquimbau@dipta.cat

 • BOSCH DOMINGO, PIA                     mbosch@dipta.cat

 • CALERO ABELLÓ, PILAR                  mcalero@dipta.cat

 • DOMINGO TOLDRÀ, NÚRIA           nudomingo@dipta.cat

 • GARCIA ABELLÓ, BRIGIT                  brgarcia@dipta.cat

 • GARCIA MARTORELL, MÍRIAM        mgarciam@dipta.cat

 • GINER SEGURA, SUSANNA             sginer@dipta.cat

 • GÓMEZ PELECHANO, SÍLVIA           silgomez@dipta.cat

 • GONZÁLEZ DE LUIS, LAURA            lgonzalez@dipta.cat

 • HERNÁNDEZ PANADES, ANA      ahernandez@dipta.cat

 • JORNET ARAGONÈS, ANNA M.       amjornet@dipta.cat

 • LLOMBART RIPOLL, VICTÒRIA        vllombart@dipta.cat

 • LORENZO MEDINA, AINOA              alorenzo@dipta.cat

 • LUCHA AGUDO, EVA                         elucha@dipta.cat

 • MADRID GARCIA, IRIS                      imadrid@dipta.cat

 • MARTÍNEZ GARCIA, JUDITH         jmartinezg@dipta.cat

 • MATEU HUGUET, TERESA                 tmateu@dipta.cat

 • OVIEDO MERINO, NATÀLIA               noviedo@dipta.cat

 • PAGÈS NAT, JOAN                               jpages@dipta.cat

 • PALLISÉ SANS, SÍLVIA                       spallise@dipta.cat

 • PASCUAL MERCADÉ, DOLORS         dpascual@dipta.cat

 • PI BAINAT, MAGDA                             mpib@dipta.cat

 • PRYTZ CORRALES, DIANA                dprytz@dipta.cat

 • QUERALT SABATE, MAR                    mqueralt@dipta.cat

 • RAMÍREZ FERRER, LÍDIA                     lramirez@dipta.cat

 • RIPOLL ROMERO, ÀNGELS                 aripoll@dipta.cat

 • SALDAÑA MARSAL, CARME            csaldana@dipta.cat

 • SALVAT SALVAT, REMEI                       msalvat@dipta.cat

 • SIGRÓ CORNADÓ, CRISTINA              csigro@dipta.cat

 • SOLANAS GARCÍA, JAVIER                 jsolanas@dipta.cat

 • VEGAS CILLERUELO, AINTZANE        avegas@dipta.cat

 • VIDAL MASSOT, ESTHER                     evidalm@dipta.cat

Consell escolar

És l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats.

Es reuneix una vegada al trimestre en convocatòria ordinària.

L’ordre del dia s’estableix per cada reunió.
La última renovació data del novembre del 2021.

Representant de la Corporació (Diputació de Tarragona) 

Sr. Carles Brull

Representant de l’Ajuntament de Reus 

Sra. Sílvia Parés

Presidenta del Consell Escolar

Sra. Iraida Belmonte

Secretària (amb veu però sense vot) 

Sra. Esther Vidal

Representant del PAS

Sr. Jordi Domingo

Representant de l’Equip Docent

Sra. Lídia Ramírez
Sra. Ana Hernández
Sra. Brigit Garcia
Sra. Georgina Anguera


Representant de l’AMPA
Sra. Anna Padrol


Representant dels pares
Sra. Ossane Gómez
Sr. Marcel Borràs
Sra. Marta Gutiérrez

Substituta: Sra. Alina Porumb

 

Personal d’admisnitració i serveis (PAS)

 • TENORIO RECURERO, TONI                 ttenorio@dipta.cat

 • DOMINGO CEPERUELO, JORDI            jdomingoc@dipta.cat

 • GRAU COSTA, PAU                               pgraucosta@dipta.cat

 • VISO ACOSTA, JOSÉ MANUEL             jmviso@dipta.cat

 • CÓRDOBA PÉREZ, ANA                       acordobap@dipta.cat

 • LAFUENTE BARRABEIG, NEUS           nlafuente@dipta.cat