Diputació de Tarragona
MENU
Diputació de Tarragona

Logopèdia

Potenciar, afavorir i millorar les estratègies i interaccions comunicatives.

Logopèdia

Des del servei de logopèdia de l’escola valorem les dificultats de comunicació i llenguatge dels alumnes oferint-los el tractament més adient.

L’objectiu prioritari que ens plantegem és el de potenciar, afavorir i millorar les seves estratègies i interaccions comunicatives.

Partim dels recursos (gestos idiosincràsics, mirades, expressions..) que ha establert per a relacionar-se amb el seu entorn més proper i els oferim SAAC (Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació) com a suport a la parla o com a mitjà facilitador quan aquesta és inexistent.

Els trastorns funcionals de l’alimentació són presents en alguns dels nostres alumnes per això, la intervenció coordinada del logopeda amb el servei de salut escolar és prioritària.

El treball amb les famílies i l’equip interdisciplinar (escolar i/o extraescolar) és fonamental per aconseguir els objectius plantejats.