Diputació de Tarragona
MENU
Diputació de Tarragona

Musicoteràpia

Després del silenci, allò que més s’acosta a expressar l’inexpressable, és la música.

Musicoteràpia

La musicoteràpia a l’escola utilitza la música com a recurs terapèutic per incidir en els àmbits psicofisiològic, sensoriomotriu, psicoemocional, social i cognitiu. Amb aquest recurs terapèutic volem aconseguir:

 

Gaudir

La música com a teràpia afavoreix l’expressió d’emocions i accentua i/o regula la sensibilitat sensorial.

Crear

L’audició musical millora l’expressió corporal i la creativitat.

Interaccionar

El joc musical aporta sentiment de pertinença al grup i estimula les relacions interpersonals afavorint el desenvolupament de l’autoestima.

Compartir

La participació en grup estimula el desenvolupament de les habilitats socials i les destreses motrius.

 

Obrir camins per aprendre

 

La música afavoreix el desenvolupament de l’atenció i la discriminació auditiva, estimulant la memòria immediata i a llarg termini.

Per dur a terme la intervenció terapèutica farem ús dels elements propis de l’àrea de música, dels sistemes augmentatius i alternatius de comunicació i de les TIC juntament amb l’abordatge interdisciplinari.

Participar en l’activitat i desenvolupar habilitats musicals específiques ens proporciona l’ambient adequat per exterioritzar les emocions, reconduir les pulsions, modificar l’estat d’ànim i, en definitiva, viure experiències d’èxit que facilitaran el desenvolupament cognitiu i maduratiu.