Diputació de Tarragona
MENU
Diputació de Tarragona

Psicomotricitat

És una manera d’entendre i d’intervenir amb l’alumne que parteix de la seva proposta d’expressivitat.

Psicomotricitat

És una manera d’entendre i d’intervenir amb l’alumne que parteix de la seva proposta d’expressivitat.

Ofereix un temps i un espai per experimentar amb els sentits, el cos, el moviment i les emocions.

 

La intervenció a la sala guia l’itinerari maduratiu:

  • De la dependència a l’autonomia.
  • De l’impuls a la reflexió
  • De la globalitat a la diferenciació.

La metodologia, basada en el respecte, el joc i les experiències d’acord el moment evolutiu, pretén que el propi nen/a i noi/a es descobreixi i es construeixi.

Les experiències, coneixements i confiança en ells mateixos faran emergir capacitats, habilitats i les pròpies intel·ligències.