Actualització: comunicat de la Diputació de Tarragona en relació amb el coronavirus

La Diputació de Tarragona promou el teletreball entre tot el personal, tot garantint la prestació dels serveis bàsics i estratègics. A més, suspèn tots els termes i terminis per a la tramitació dels procediments administratius durant aquest període

Per tal de donar compliment a les mesures extraordinàries adoptades en les darreres hores tant pel Govern de la Generalitat com del Govern central en relació a la situació d'emergència provocada pel coronavirus COVID19, la Diputació de Tarragona ha decidit afavorir el teletreball a tot el personal i establir un pla intern que garanteixi la prestació dels serveis bàsics i estratègics de la institució.

Així doncs, amb l'objectiu de reduir la mobilitat, evitar concentracions de persones al seu lloc de treball i afavorir la conciliació familiar, la Diputació suspèn amb caràcter general el treball presencial de tot el personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms a partir del dia 16 de març de 2020. El personal estarà localitzable i disponible durant la seva jornada de treball habitual i realitzarà les tasques de teletreball que pugui desenvolupar des del seu domicili. En aquest sentit, també s'ha acordat suspendre les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats de la Diputació de Tarragona que estaven previstes. L'atenció directa al públic se substitueix aquests dies per l'atenció telefònica i electrònica en tot allò que sigui possible.

A més, s'ha desenvolupat un pla de treball que garanteixi la continuïtat de la prestació dels serveis bàsics i estratègics, tant d'aquells dirigits al món local com dels serveis directes a la ciutadania. El pla contempla una planificació presencial amb caràcter rotatori del personal necessari per no aturar la prestació de serveis essencials com aquells relacionats amb la resolució dels òrgans de govern, la publicació del Butlletí Oficial de la Província, el manteniment de la Seu Electrònica, el Registre General, la vigilància i la resolució d'emergències a la xarxa viària de la Diputació i els processos interns imprescindibles per garantir el funcionament de l'organització.

La Diputació també ha decidit suspendre tots els termes i terminis per a la tramitació dels procediments administratius de la Diputació de Tarragona i els seus Organismes Autònoms, sens perjudici que per a procediments concrets en tràmit es puguin adoptar mesures particulars per evitar perjudicis dels interessats.

Aquestes mesures se sumen a les preses els darrers dies, i que ja van comportar el tancament dels centres educatius (artístics, musicals i d'educació especial) de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa, així com del Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona i del Palau Bofarull, a Reus.

D'aquesta manera, la Diputació de Tarragona vol contribuir a la preservació de la salut tant de les persones que treballen a la Diputació, dels alumnes dels centres educatius com de la ciutadania en general. Aquestes mesures i els seus terminis poden veure's afectats en funció de l'evolució epidemiològica.