Noves mesures en matèria de salut pública i afectació a les classes (de l'11 al 15 de gener)

El passat dimarts  5 de gener de 2021 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, fins el 17 de gener de 2021.

D’acord amb aquesta resolució,  el Departament d’Educació va publicar el dia 5 de gener un document de concreció de les mesures en l’àmbit educatiu, en el qual determina que l’activitat lectiva presencial als centres  dels ensenyaments de música no reglats (escola de música), queda suspesa durant aquest període. Tanmateix, pel que fa als ensenyaments reglats de grau professional (conservatori), determina que han de reduir la presencialitat dels seus alumnes als centres fins a un màxim del 50%.

En aquest sentit el nostre centre adoptarà una sèrie de mesures per reduir la presencialitat als centre, sempre en consonància amb les Instruccions del 30 de juny i el que ja preveu els nostre pla d’organització (POC).

Així doncs, per al període de l’11 al 15 de gener, afectat per la resolució esmentada l’activitat lectiva s’ha organitzat de la següent manera:

ESCOLA
TOT TELEMÀTIC - Estigueu al cas dels classrooms de les diferents assignatures per tal de seguir les classes online.
    
CONSERVATORI (grau professional):
Assignatures comunes:
Instrument individual i pianista acompanyant. Continuen les classes amb els horaris establerts a l’inici de curs
 Llenguatge musical 1r a 4t
Es realitzarà en la modalitat híbrida d’aprenentatge, presencial i per tasques. Les professores establiran els grups presencials de cada sessió al classroom de l’assignatura. 
Harmonia 3r i 4t
Es realitzarà en la modalitat híbrida d’aprenentatge presencial i telemàtic. Les professores establiran els grups presencials i els horaris al classroom de l’assignatura.
Harmonia 5è i 6è
Es realitzarà en la modalitat híbrida d’aprenentatge, presencial i per tasques. Les professores establiran els grups presencials de cada sessió al classroom de l’assignatura. 
Història 5è
Telemàtic
 
Assignatures d’especialitat:
Piano Acompanyament – presencial 100%
Guitarra Acompanyament – presencial 100%
 Piano Conjunt – presencial 100%
Conjunt de guitarres – presencial 100%
Música de Cambra – presencial 100%
Orquestres – El professor establirà els grups presencials en ràtios reduïdes
Bandes - Els professors establiran els grups presencials en ràtios reduïdes 
Cor Grau Professional – La  professora establirà els grups presencials en ràtios reduïdes 
 
Assignatures optatives
 Educació de l’oïda
 -  La  professora establirà els grups presencials en ràtios reduïdes
Noves Tecnologies  - El  professor establirà els grups presencials en ràtios reduïdes
Educació Corporal – el professor establirà els grups presencials en ràtios reduïdes
Introducció a la Direcció – telemàtic
Història II – telemàtic
Cant modern –  100% presencial

Tan aviat com tinguem noves directrius us informarem com queden les classes a partir del 18 de gener.

Pel que fa a les restriccions de mobilitat, per tot aquell alumnat que vingui de fora de Reus, només cal que ompliu el document de responsabilitat de la següent adreça

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificat-autoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitaria-per-la-covid-19/