Pla d'organització de Centre

pla_organitzacio_de_centre . ECMReus

Aprovació del Pla d'organització de Centre per al curs 2021-2022

El passat dimarts 5 d’octubre en la sessió del Consell Escolar es va aprovar el Pla d'Organització de Centre (POC) . Aquest és un document viu que es veurà modificat en base a les indicacions del Departament d’Educació i de la Diputació de Tarragona, sempre amb la voluntat de garantir al màxim la seguretat de l’alumnat i del personal i de vetllar pel bon funcionament del centre.