PLA D'ORGANITZACIÓ CURS 2020-2021

TEXT APROVAT PEL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE

Aquest Pla d’ Obertura del Centre (POC) és un document aprovat pel Consell Escolar i per la Diputació de Tarragona durant la primera setmana de setembre de 2020. Estarà subjecte a les indicacions que es rebin des del Departament d’ Educació i de la pròpia Diputació de Tarragona i s’adaptarà a les circumstàncies de cada moment en funció de l’ evolució de la pandèmia.

Cliqueu aquí per accedir al document