PLA D’ORGANITZACIÓ DEL CURS 2020-2021 EN EL MARC DE LA PANDÈMIA PER COVID-19

Document provisional

Aquest Pla d’ Obertura del Centre (POC) és un document provisional, pendent d’aprovació definitiva pel Consell Escolar i per la Diputació de Tarragona durant la primera setmana de setembre de 2020. Estarà subjecte a les indicacions que es rebin des del Departament d’ Educació i de la pròpia Diputació de Tarragona i s’adaptarà a les circumstàncies de cada moment en funció de l’ evolució de la pandèmia.

Cliqueu aquí per accedir al document