S’obre el període d’inscripció a les proves d’accés al Grau Professional dels Conservatoris de Música de la Diputació

Del 13 al 20 de maig, les persones interessades poden inscriure’s telemàticament o presencialment amb cita prèvia al centre de preferència. Durant aquest període, també es podran sol·licitar les peticions de trasllat de centre.

Aquest dimecres, 13 de maig, s’inicia el termini d’inscripció a les proves d’accés als ensenyaments professionals de música. Fins al proper 20 de maig, totes les persones interessades a accedir al primer curs d’aquest tipus d’ensenyaments hauran d’inscriure’s per realitzar aquesta prova específica del Departament d’Educació que avalua les nocions del llenguatge musical i dels instruments. Per accedir als altres cursos de les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona caldrà superar una prova específica pròpia de cada centre.

La primera part de les proves d’accés al primer curs de Grau Professional s’iniciarà el 22 de juny i es realitzarà de forma simultània a tots els Conservatoris Professionals i centres autoritzats de Catalunya. En aquesta prova es valora el coneixement del llenguatge musical, l’entonació, l’audició i la creació. La resta de proves d’accés es realitzaran a partir del 22 de juny en la data i l’hora que fixi cada centre. No obstant això, la publicació del llistat de persones admeses i excloses i les corresponents qualificacions es farà de manera exclusiva a la web de cada centre.

L’alumnat intern que vulgui accedir al Grau Professional com a segona especialitat al mateix centre, tot i que estarà exempt de fer la prova d’accés, també haurà de fer la corresponent sol·licitud del 13 al 20 de maig. Durant aquest mateix període, les persones que vulguin canviar de centre hauran de sol·licitar el trasllat del seu expedient mitjançant el formulari que trobaran a les webs dels respectius centres.

Inscripcions telemàtiques o presencials

Enguany, com a mesura preventiva per la situació de pandèmia per coronavirus, la inscripció a les proves d’accés serà preferentment per via telemàtica. Tot i que, de forma excepcional, també es podrà realitzar presencialment al centre de preferència els dies 19 i 20 de maig en horari de matí, demanant cita prèvia al centre de preferència. En aquest cas, s’hauran de tenir en compte algunes mesures de seguretat com fer el tràmit de forma individual, dur la documentació impresa i emplenada des de casa preferentment i portar bolígraf propi. També es recomana l’ús de mascareta i guants, així com evitar la inscripció presencial en el cas de les persones vulnerables o amb símptomes.

Podeu consultar tota la informació sobre les proves d’accés, formularis de sol·licitud, documentació necessària i passos a seguir a les webs dels centres.

www.dipta.cat/cmreus/

www.dipta.cat/cmtarragona

www.dipta.cat/cmtortosa/

Nou alumnat de l’Escola de Música

Davant de la situació sanitària actual provocada per la COVID-19, durant el curs 2020-2021 es preveu una disminució del nombre d’alumnes per aula per tal de poder oferir un servei amb les garanties de seguretat i salut i amb la màxima qualitat possible.

Per aquest motiu, i de forma temporal, no s’oferiran noves places per a l’Escola de Música durant el període de preinscripció general del 13 al 20 de maig de 2020. En cas que més endavant fos possible obrir un període d’inscripcions per acollir nou alumnat en alguns dels programes del centre, es comunicarà a través de les pàgines web corresponents.