Per al curs 2020-2021 el procés de matrícula per a l’alumnat del centre es realitzarà exclusivament de forma telemàtica i només de forma excepcional i justificada es realitzarà de forma presencial per aquells casos que sigui necessari.

Tota la informació del procès serà enviada per correu electrònic a les famílies del centre i alumnat admès al grau professional desprès de superar les proves d’accés.

De moment, i davant la situació actual, no es preveu matrícula per alumnat extern al centre. En qualsevol cas, aquesta informació s’anirà actualitzant a mesura que vagi evolucionant la situació i previsió de la pandèmia .

IMPORTANT: Per accedir a tota la documentació referent a la matriculació,(document de domiciliació SEPA, taxes, informació de beques...) cliqueu aquí.

Per últim, per a qualsevol consulta referent al procés de matrícula, contacteu-nos per correu a l’adreça matriculaecmreus@dipta.cat

Calendari de matrícula curs 2020-2021 (Escola de Música - alumnat del centre)

ALUMNES DEL CENTREPeríode matriculació telemàticaPeríode matriculació presencial
Iniciaciódel 6 al 10 de juliol9 i 10 de juliol
Aprenentatge Bàsicdel 6 al 10 de juliol 9 i 10 de juliol
Aprenentatge Avançatdel 6 al 10 de juliol 9 i 10 de juliol
Tallers23 i 24 de juliol 24 de juliol

 

Calendari de matrícula curs 2020-2021 (Grau Professional- alumnat del centre)

ALUMNES DEL CENTREPeríode de matriculació telemàticaPeríode de matriculació presencial
GRAU PROFESSIONALdel 13 al 17 de juliol 16 i 17 de juliol