És titulada a partir de l’any 1992, és professora titular de piano al Conservatori de Reus.
Des de l’any 1985 i fins l’any 1991 va ser professora auxiliar de piano del Conservatori de Grau Professional de la Diputació de Tarragona. A partir de l’any 1992, és professora titular de piano al Conservatori de Reus.


Al llarg de la seva trajectòria ha continuat perfeccionant els estudis pianístics mitjançant cursos de pedagogia pianística, de tècniques d’improvisació, de música de cambra, etc.
Ha realitzat diversos concerts com a pianista solista i com a pianista acompanyant.
Ha estat Cap de Departament de la seva especialitat en diverses ocasions des de que treballa als centres de la Diputació.
El curs 1996-1997 obté el certificat, mitjançant la superació dels exercicis d’avaluació establerts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que la capacita per l’exercici de la docència en català a l’Ensenyament Secundari.


Des de l’1 de juliol de l’any 2000 al 30 de juny del 2004 va ser Cap d’estudis del Conservatori de Reus.
 
 
El mateix any participa en un curs de 60 hores sobre la Gestió i Direcció de centres docents públics, organitzat conjuntament per la FETE-UGT i la Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics del Departament d’Ensenyament de la generalitat de Catalunya.
Ha realitzat cursos sobre la Elaboració del Projecte Curricular de vint hores de durada, impartit per Josep Maria Vilar l’any 2001.
Ha participat en el curs “Gestió del temps i prevenció de l’estrès” organitzat per la Diputació de Tarragona i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques l’any 2005.
Ha participat en el curs “Treball en equip” organitzat per la Diputació de Tarragona l’any 2005.
Ha assistit al curs de 8 hores de formació de MBTI organitzat per la Diputació de Tarragona i impartit per TEA CEGOS el 10 de desembre de 2009.
Des de l’1 de juliol de 2004 és directora de l’Escola i conservatori de música de Reus.