L'ingrés a la nostra comunitat educativa comporta un compromís, tant de l'alumne com de les famílies, envers el projecte educatiu del centre, el qual contempla els mecanismes necessaris perquè aquesta col·laboració sigui efectiva i enriquidora per a la formació musical de l'alumne.  Aquesta formació musical segueix programes educatius que es complementen entre si de forma progressiva al llarg de la vida acadèmica de l'alumne, permetent-li cursar des d'uns estudis bàsics fins a uns altres netament professionalitzadors.
 
L'estructura dels ensenyaments que oferim, està clarament diferenciada. Per una banda hi ha els cursos i programes de nivell elemental que configuren l'Escola de Música, adreçat als alumnes més joves, i per l'altra tots els estudis de grau professional que corresponen al Conservatori i que requereixen coneixements musicals previs, suficients per afrontar aquesta etapa de l’ensenyament musical. 

 

Accés als estudis de Grau Professional – Conservatori

 

D’acord amb el que disposen la Llei 2/2006, de 3 de maig, d’Educació i el Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se’n regula la prova d’accés, el Departament d’Educació ha de convocar i organitzar la prova específica d’accés a tots els cursos de grau professional. La Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, mitjançant resolució de caràcter anual publicada en el DOGC, convocarà les proves específiques d’accés i concretarà el calendari de les actuacions principals

 

Matrícula de Grau Professional

 

Terminis

El termini per a realitzar la matrícula de Grau Professional va del 21 al 28 de juny de 2022. La matrícula s’ha de realitzar, clicant a l’ enllaç que trobareu en el següent apartat, Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar-nos trucant al 977345950, o també podeu demanar cita prèvia al següent enllaç.

Matrícula

Per a realitzar la matrícula cliqueu aquí.

Proves d’accés

Horaris prova d'accés i comissions avaluadores

PROVES ESPECÍFIQUES D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE  MÚSICA PER AL CURS 2022-2023

CONSERVATORI DE MÚSICA DE LA DIPUTACIÓ A REUS

PRIMER CURS

Comissió avaluadora A

ESPECIALITATS: Piano , percussió, guitarra i saxòfon

Presidenta: Rosanna García

Suplent: Francesc Puche

Secretari: Jordi Jané

Suplent: Ferran Rodríguez

Vocal 1: Imma Jorba

Suplent: Gisela Torres

Vocal 2: Josepa Fernández

Suplent: Joan Miquel Hernández

 

ASSESSORS: Núria Andorrà, Javi Bofarull

 

 

Comissió avaluadora B

ESPECIALITATS: violí, viola, contrabaix, trompeta, trombó, tuba, fagot, clarinet i flauta

Presidenta: Rosanna García

Suplent: Francesc Puche

Secretari: Nèlia Sanxís

Suplent: Javi Bofarull

Vocal 1: Maite Pérez

Suplent: Eugènia Valderrama

Vocal 2: Ramon Reverté

Suplent: Carles Lorente

ASSESSORS: Mario Lisarde, Javi Bofarull, Pau Santacana, Carles Lorente, Senent Domingo

 

ALTRES CURSOS

PROVA A 2n  GRAU PROFESSIONAL

ESPECIALITAT: flauta

Comissió avaluadora C

Presidenta: Rosanna García

Suplent: Francesc Puche

Secretari: Nèlia Sanxís

Suplent: Màxim Solanes

Vocal 1: Eugènia Valderrama

Suplent: Fontcalda Vidal

Vocal 2: Jordi Jané

Suplent: Imma Jorba

 

PROVA A 3R  GRAU PROFESSIONAL  

ESPECIALITATS: piano, trombó, saxòfon, trompeta

Comissió avaluadora D

Presidenta: Rosanna García

Suplent: Francesc Puche

Secretari: Oriol Parés

Suplent: Javi Bofarull

Vocal 1: Eugènia Valderrama

Suplent: Maite Pérez

Vocal 2: Ramon Reverté

Suplent: Carles Lorente

ASSESSOR: Joan Miquel Hernández

 

ORGANITZACIÓ I HORARIS

DIMARTS 17 DE MAIG DE 2022   - ACCÉS A 1R

EXERCICI DE LLENGUATGE MUSICAL I CANT CORAL    

PROVA ESCRITA: Es realitzarà de forma col·lectiva

L’examen serà a les 10h, però els alumnes han de venir en l’horari que estan convocats.

IMPORTANT: Els alumnes han de portar el seu llapis, bolígraf blau, goma i diapasó.

Per tal de respectar l’aforament de les aules, l’alumnat farà la prova escrita en els següents espais, distribuïts de la següent i manera i convocats a l’hora indicada.

 

ESCENARI AUDITORI HIGINI ANGLÈS – convocats 9’45h

SA AZ HE

EM BA PA

GA CH RA

    MA FR NU

MI GI CO

MA GR MO

AL HU MA

JO JA PO

     IR LA CA

MA LO AL

MA LL RO

VA SE MO

XA PI MA

LU ZD

 

AULA 10 – convocats 9’30h

AR BL SE

AR TA PA

KE FI SA

AI LL BA

JO AB OT

SO ZD

AM AN RO

VA FU VA

JU ME HE

MA PL JI

DA QU VI

DI RO HE

LL ZH

 

AULA 17 – convocats 9’30h

FR DO RI

MA GI SE

EL JU HE

LU NA RO

    PA PA FE

   ME RO GO

   JO SA RO

   AL SA NA

   EL TA GU

   CE VI GO

   MA VI EG

  

PROVA ORAL: Entonació, cançó i lectures

COMISSIÓ A (piano, percussió, saxòfon i guitarra)

Lloc: aula 17 Aula d’estudi: 18 (matí) 11 (tarda)

Professor ajudant control lectures: Assumpció Sancho

Professora acompanyant piano: Eugènia Valderrama

ELS ALUMNES CAL QUE ESTIGUIN 10 MINUTS ABANS DE L’HORA PER PREPARAR LECTURA A VISTA

11’30h (es posa a estudiar a les 11’20h)

SA AZ HE

11’45h

EM BA PA

12h

GA CH RA

12’15h

FR DO RI

12’30h

MA FR NU

12’45h

MI GI CO

13h

MA GR MO

13’15h

AL HU MA

13’30h

JO JA PO

--------------

15’30h

IR LA CA

15’45h

MA LO AL

16h

MA LLO RO

16’15h

VA SE MO

16’30h

LU NA RO

    16’45h

ME RO GO

    17h

     JO SA RO

    17’15h

    EL TA GU

    17’30h

    CE VI GO

    17’45h

    MA VI EG

 

COMISSIÓ B (violí, viola, contrabaix, trompeta, trombó, tuba, clarinet, flauta)

Lloc: aula 10 Aula d’estudi: 4

Professor ajudant control lectures: Fontcalda Vidal (matí), per determinar (tarda)

Professora acompanyant piano: Anna Vidal

ELS ALUMNES CAL QUE ESTIGUIN 10 MINUTS ABANS DE L’HORA PER PREPARAR LECTURA A VISTA

11’30h (es posa a estudiar a les 11’20h)

JO AB OT

11’45h

AM AN RO

12h

AR BL SE

12’15h

KE FI SA

12’30h

VA FU VA

12’45h

MA GI SE

13h

EL JU HE

13’15h

AI LL BA

13’30h

JU ME HE

--------------

15’30h

PA PA FE

15’45h

MA PL JI

16h

XA PI MA

16’15h

DA QU VI

16’30h

DI RO HE

    16’45h

    AL SA NA

    17h

     AR TA PA

    17’15h

    LU ZD

    17’30h

     SO ZD

    17’45h

    LL ZH

 

3a part - PROVA D’INSTRUMENT:

Dimarts 17 i dimecres 18 de maig

----------------------------------------------------------------------------------------------------

COMISSIO A – Llovera: aula 17 (percussió a l’aula 1)

Pianistes acompanyants: Lluís Castel, Carles Font

Professor control lectures: Assumpció Sancho

ELS ALUMNES CAL QUE ESTIGUIN 10 MINUTS ABANS DE L’HORA PER PREPARAR LECTURA A VISTA

DIMARTS 17 DE MAIG

   SAXÒFON (assessor: Javi Bofarull - rep. Carles Font)

   18’05h

    MA LL RO

   18’25h

   JO SA

18’45h

   MA FR NU

GUITARRA

19’05h

CE VI GO

    DIMECRES 18 MAIG

 

    PIANO

    9’30h

LU NA RO

    9’50h

    MA VI EG

   10’10h

VA SE MO

   10’30h

IR LA CA

   10’50h

   MA LO AL

11’10h

SA AZ HE

11’30h

EM BA PA

11’50h

MI GI CO

  12’10h

   EL TA GU

 12’30h

    AL HU MA

 PERCUSSIÓ – aula 1 (assessora: Núria Andorrà)

   12’55h  (rep: Lluis Castel)

   GA CH RA

13’15h

   FR SO RI

      ------------------

  15’30h

   MA GR MO

  15’50h

    JO JA PO

  16’10h

    ME RO GO

 

3a part - PROVA D’INSTRUMENT:

Dimarts 17 i dimecres 18 de maig

----------------------------------------------------------------------------------------------------

COMISSIO B – Llovera: aula 10

Pianistes acompanyants: Lluís Castel, Gisela Torres, Alex Sansó, Carles Font, Albert García

Professor control lectures:

Assessor: Carles Lorente

ELS ALUMNES CAL QUE ESTIGUIN 10 MINUTS ABANS DE L’HORA PER PREPARAR LECTURA A VISTA

 

DIMARTS 17 DE MAIG

FAGOT (rep: Albert García)

18’20h

PA PA FE

VIOLÍ (rep: Gisela Torres)

18’40h

VA FU VA

TUBA (rep. Carles Font) 

19h

MA GI SE

19’20h (rep. Carles Font)

AL SA NA

DIMECRES 18 DE MAIG

VIOLÍ (rep. Gisela Torres)

9’30h

     AM AN RO

9’50h (rep. Gisela Torres)

JU ME HE

10’10h (rep. Gisela Torres)

     MA PL JI

10’30h (rep. Gisela Torres)

    DA QU VI

10’50h (rep. Gisela Torres)

DI RO HE

11’10 (rep. Lluís Castel)

LL ZH

VIOLA

11’30h (rep. Gisela Torres)

     SO ZD

11’50h     (rep. Lluís Castel)

JO AB OT

   FLAUTA (rep. Carles Font)

    12’30h

    AR TA PA

 12’50

 AR BL SE

TROMPETA (rep. Carles Font)

    13’10h

    EL JU HE

---------------------

 

CONTRABAIX (rep. Lluís Castel)

15’30h

LU ZD

   CLARINET (rep. Lluis Castel)

   15’50h

   XA PI MA

   TROMBONS (rep. Alex Sansó)

   16’10h

    KE FI SA

16’30h

   AI LL BA

 

DILLUNS 23 DE MAIG DE 2022   - ACCÉS A 2n i 3r

ACCÉS A 2n  GRAU PROFESSIONAL

ESPECIALITAT: flauta

    GU RO AR

Comissió avaluadora C

Presidenta: Rosanna García

Suplent: Francesc Puche

Secretari: Nèlia Sanxís

Suplent: Màxim Solanes

Vocal 1: Eugènia Valderrama

Suplent: Fontcalda Vidal

Vocal 2: Jordi Jané

Suplent: Imma Jorba

 

   PROVA D’INSTRUMENT: 10’30h

   PROVA DE LLENGUATGE MUSICAL: 11’30h

ACCÉS A 3R  GRAU PROFESSIONAL 

   SA AN RO (piano)

   NI AR MI (saxòfon)

   FR DO RI (trombó)

   FR JA FE MO (trompeta)

Comissió avaluadora D

Presidenta: Rosanna García

Suplent: Francesc Puche

Secretari: Oriol Parés

Suplent: Javi Bofarull

Vocal 1: Eugènia Valderrama

Suplent: Maite Pérez

Vocal 2: Ramon Reverté

Suplent: Carles Lorente

ASSESSOR: Joan Miquel Hernández

 

   PROVA DE LLENGUATGE MUSICAL I HARMONIA: 9’30h (convocats tots)

   PROVA D’INSTRUMENT

   SA AN RO (piano) – 12’15h

   NI AR MI (saxòfon) – 12’35h

   FR DO RI (trombó) – 12’55h

   FR JA FE MO (trompeta) – 13’15h

 

 

         

 

 

 

 

Calendari d'inscripció a les proves

 

Calendari d’inscripció 2022-2023

Termini d’inscripció Del 9 al 21 de març de 2022
publicació llista provisional dels aspirants inscrits a la web del centre23 de març de 2022
Període de reclamacionsDel 28 al 30 de març de 2022
Publicació de la llista  definitiva d’ aspirants inscrits a la web 12 d’abril de 2022
Publicació de l’ oferta de places16 de maig de 2022
Inici de les proves17 de maig de 2022 a partir de les 10h
Publicació qualificacions provisionals27 de maig de 2022 
Període de reclamacions30. i 31 de maig i 1 de juny
Publicació qualificacions definitives2 de juny de 2022
Assignació de places2 de juny de 2022
Període de matriculació a partir del 24 de juny
 • Realització de la primera part de la prova d’accés al primer curs de grau professional (prova de llenguatge musical, entonació, audició i creació):  17 de maig de 2022
 • Realització de la resta de proves: a partir del  18 de maig de 2022
 • La publicació de llistes d’admesos i exclosos i de llistes de qualificacions es farà de manera exclusiva a la web del conservatori. Qualsevol reclamació s’haurà de presentar via correu electrònic a l’adreça cmreus@dipta.cat
 • Pel que fa a les peticions de revisió d’examen, quan l’aspirant demani vista del mateix, se li enviarà per correu electrònic i es farà una revisió preferentment telefònica. Com en el cas anterior, excepcionalment, es donarà cita prèvia per atenció presencial

Un cop realitzada i confirmada la preinscripció a les proves, ens posarem en contacte amb cada participant per informar-lo de tot allò que ha de saber a nivell organitzatiu per al dia/es de les proves.

Presentació de la sol·licitud

En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, la inscripció a les proves d'accés al grau professional, es farà a distància i amb suport informàtic. De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació amb suport informàtic, el centre atendrà presencialment amb cita prèvia del sol·licitant, per tramitar la inscripció.

AMB SUPORT INFORMÀTIC

 1. . Descarregar i ompllir la sol·licitud d’inscripció a les proves d’accés
 2. Escanejar o fotografiar la documentació necessària i acreditativa.
 3. Enviar per correu electrònic a matriculaecmreus@diputaciodetarragona.cat 
  1. La sol·licitud d’inscripció degudament emplenada
  2. Documentació necessària i acreditativa (escanejada o fotografiada.

Un cop rebuda la vostra documentació i revisada, es respondrà el correu en el qual farem arribar la matrícula corresponent amb l’import del preu públic a abonar. Caldrà retornar per correu electrònic una còpia escanejada o fotografiada del justificant de pagament del banc.  

En el mateix termini, es poden presentar altres sol·licituds de preinscripció a centres diferents al de prova sense que això constitueixi una duplicitat.

ALUMNAT QUE VULGUI CURSAR 2a ESPECIALIAT O TRASLLAT DE CENTRE

L’aumnnat que sol·liciti canviar de centre (trasllat d’expedient) haurà de descarregar i omplir la sol·licitud específica i continuar amb els pasos 2 i 3 de l’apartat anterior.

L’alumnat intern que vol accedir al grau profesional com a segona especialitat al mateix centre, haurà d’enviar la sol·licitud d’inscripció a les proves d’accés dins del període del 17 al 24 de març i estarà exempt de fer la prova. 

PRESENCIALMENT AMB CITA PRÈVIA


De manera excepcional, els sol·licitants que no puguin fer la presentació amb suport informàtic, podran realitzar-la els dies  23 i 24 de març de forma presencial al centre amb cita prèvia. Per a demanar cita prèvia cliqueu en aquest enllaç. 

Per fer la inscripció de forma presencial caldrà, respectar el dia i hora concertat i complir una sèrie de requisits de seguretat:

 • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona);
 • Caldrà portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar;
 • Recomanem portar mascareta i guants
 • No hauran d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a fer les gestions

 

 

 

Documentació identificativa i necessària

 

El formulari de la sol·licitud d’inscripció s'ha d'enviar per correu electrònic, en tots els casos, acompanyat dels documents escanejats o fotografiats següents: 

 • El DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna. 

Si l'alumne o alumna és menor d'edat, també cal:

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família. 
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

En el cas que accediu als beneficis o reduccions de l’import del preu públic per realitzar la prova, caldrà adjuntar la documentació acreditativa per gaudir-ne (carnet de família nombrosa, monoparental...).

En els dos casos anteriors, i de forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

La sol·licitud d’inscripció no es considerarà formalitzada fins que s’efectui la matrícula i l’abonament del preu públic corresponent.

Relació d'inscrits a les proves d'accés

 

Relació d’alumnes inscrits a les proves d’accés al Conservatori de Música de Reus

 Nom i cognoms alumnes*
Prova d'Accés 1r ClarinetXA PI MA
Prova d'Accés 1r ContrabaixLU ZD
Prova d'Accés 1r FagotPA PA FE
Prova d'Accés 1r Flauta TravesseraAR BL SE
Prova d'Accés 1r Flauta TravesseraAR TA PA
Prova d'Accés 1r GuitarraCE VI GO
Prova d'Accés 1r PercussióGA CH RA
Prova d'Accés 1r PercussióFR DO RI
Prova d'Accés 1r PianoSA AZ HE
Prova d'Accés 1r PianoEM BA PA
Prova d'Accés 1r PianoMI GI CO
Prova d'Accés 1r PianoMA GR MO
Prova d'Accés 1r PianoAL HU MA
Prova d'Accés 1r PianoJO JA PO
Prova d'Accés 1r PianoIR LA AL
Prova d'Accés 1r PianoMA LO AL
Prova d'Accés 1r PianoVA SE MO
Prova d'Accés 1r PianoLU NA RO
Prova d'Accés 1r PianoME RO GO
Prova d'Accés 1r PianoEL TA GU
Prova d'Accés 1r PianoMA VI EG
Prova d'Accés 1r SaxòfonMA FR NU
Prova d'Accés 1r SaxòfonMA LL RO
Prova d'Accés 1r SaxòfonJO SA RO
Prova d'Accés 1r TrombóKE FI SA
Prova d'Accés 1r TrombóAI LL BA
Prova d'Accés 1r TrompetaEL JU HE
Prova d'Accés 1r TubaMA GI SE
Prova d'Accés 1r TubaAL SA NA
Prova d'Accés 1r ViolaJO AB OT
Prova d'Accés 1r ViolaSO ZD
Prova d'Accés 1r ViolíAM AN RO
Prova d'Accés 1r ViolíVA FU VA
Prova d'Accés 1r ViolíJU ME HE
Prova d'Accés 1r ViolíMA PL JI
Prova d'Accés 1r ViolíDA QU VI
Prova d'Accés 1r ViolíDI RO HE
Prova d'Accés 1r ViolíLL ZH
Prova d'Accés 2n Flauta TravesseraGU RO AR
Prova d'Accés 3r PianoSA AN RO
Prova d'Accés 3r SaxòfonNI AR MI
Prova d'Accés 3r TrombóFR DO RI
Prova d'Accés 3r TrompetaFR FE MO

*Aquestes inicials corresponen a l’ inici del nom i els cognoms de cada alumne/a

PREINSCRIPCIONS PER TRASLLAT O SEGONA OPCIÓ

 Nom i cognoms alumne*
Preinscripció a 1r. Piano LL GA BO
Preinscripció a 1r. Violí JA GO AR
Preinscripció a 1r. Piano LA ME VI
Preinscripció a 2n. Violí JO DE MA
Preinscripció a 2n. Trombó PA DE MA
Preinscripció a 3r. Piano IN CH AL
Preinscripció a 5è PianoAL GU

 

 

Preu, bonificacions, reduccions

El preu del dret d’examen d’accés al grau d’ensenyament professional als conservatoris de música de la Diputació de Tarragona és de 105,00 €.

El preu s'haurà de fer efectiu en el moment de formalitzar la sol·licitud per realitzar l'examen d'accés a l'ensenyament de música de grau professional.

No s’admetrà cap supòsit de devolució del preu abonat.

SituacióPreu prova d’accés
Sense bonificació105€
Família nombrosa GENERAL52,5€
Família nombrosa ESPECIALExempt
Família monoparental GENERAL52,5€
Família monoparental ESPECIALExempt
Discapacitat mínima del 33% de l’aspirantExempt
Víctimes de terrorismeExempt
Víctimes de violència de gènere i els seus fillsExempt


Bonificacions i reduccions

Famílies nombroses

De conformitat amb la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, l’alumnat que acrediti ser membres de família nombrosa tindrà les reduccions següents:

Categoria família nombrosaReduccions
General50% import de la matrícula (52,5€)
Especial100% import de la matrícula

Famílies monoparentals

De conformitat amb la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, i el Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de l’esmentada llei, l’alumnat que acrediti ser membre de família monoparental li serà d’aplicació les bonificacions següents:

Categories família monoparentaReduccions
General50% import de la matrícula (52,5€)
Especial100% import de la matrícula

Persones discapacitades

De conformitat amb l’article 18 del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, l’alumnat amb un grau mínim de discapacitat del 33%  serà d’aplicació la bonificació següent:

Grau de discapacitatReduccions
Mínim 33%100% import de la matrícula

Víctimes del terrorisme

D’acord la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme, les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes , així com el cònjuge i els fills i filles es poden acollir a l’exempció següent:

 • 100% import de la matrícula

Aquesta condició s’acredita mitjançant la presentació de la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, s’ha d’adjuntar també el llibre de família.

 

Víctimes de violència de gènere i els seus fills

Les persones que hagin estat víctimes de violència de gènere, així com els fills dependents, es poden acollir a l’exempció següent:

 • 100% import de la matrícula

Aquesta condició s’acredita presentant l’ordre de protecció a favor de la víctima, quan estigui en vigor, o bé per la sentència condemnatòria dels fets que van ocasionar l’ordre de protecció a favor de la víctima, quan estigui en vigor, o bé per la sentència condemnatòria dels fets que van ocasionar l’ordre de protecció (així com el llibre de família en el cas dels fills dependents). La data d’expedició dels documents requerits ha de tenir una vigència màxima d’1 any. En cas contrari, l’alumne ha de demanar un certificat de l’ordre de protecció.

Excepcionalment, es pot acreditar mitjançant l’informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la denunciant és víctima de violència de gènere fins que no es dicti l’ordre de protecció.

Pagament

Un cop rebeu l’imprès de matrícula caldrà efectuar el pagament del preu públic que dona dret a realitzar la prova. Ons s’indicarà el número per realitzar la transferència bancària.

L’import s'haurà de fer efectiu en els cinc dies posteriors de la data de lliurament de l’imprés de matrícula al sol·licitant.

Posteriorment caldrà enviar per correu electrònic el justificant de pagament  a matriculaecmreus@diputaciodetarragona.cat

 

Certificació i validesa de la prova

S'expedeix un certificat acreditatiu de la superació de la prova d'accés, d'acord amb el model establert a cadascuna de les ordres que estableix l'organització de les proves específiques d'accés de cadascun dels ensenyaments professionals, esmentades a la part expositiva d'aquesta Resolució. Pel que fa als certificats de superació de les proves, s’enviaran per correu ordinari. Per a casos excepcionals,  es podrà recollir al centre amb cita prèvia.

La superació de la prova d'accés és vàlida exclusivament per al curs acadèmic 2022-2023 i no suposa l'obtenció de plaça escolar.

 

Aspirants amb necessitats específiques

Els aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus que tenen el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova.

Un mes abans de la data de la prova, com a mínim, aquestes persones hauran d’enviar per correu electrònic, a matriculaecmreus@diputaciodetarragona.cat.  la sol·licitud de suport tècnic o material acompanyada de la documentació següent (escanejada o fotografiada):

 1. Document nacional d’identitat o document d’identificació equivalent.
 2. Sol·licitud d’inscripció a les proves.
 3. Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que informi del grau de discapacitat reconeguda.
 4. Si escau, un certificat emès per l’organisme acreditat corresponent que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant.
 5. Si escau, dictamen d’escolarització del Departament d’Ensenyament amb el detall de les adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu.

La Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa determina, si escau, les mesures o recursos addicionals. La persona interessada disposa d'un termini de tres dies a partir de la notificació per presentar reclamació.

Descarregueu aquí la sol·licitud de suport tècnic o material

Orientacions i model de les proves

Orientacions i models de les proves

Per Accedir als estudis de 1r Curs

Per accedir als estudis de 1r Curs, consulteu els documents sobre orientació general i exemples d’exàmens de Llenguatge musical, audició i cant coral del Departament d’ Ensenyament per al curs 2020-2021

 

Per accedir als estudis de 2n a 6è curs:

Estructura de la prova

La prova constarà de dos exercicis:

1.- Llenguatge musical Resoldre les qüestions referides a la matèria, de les quals es donen indicacions al document de llenguatge musical per cada curs.

2.- Instrument

a) Lectura a vista per a totes les especialitats, consisteix a: - interpretar a vista un fragment musical inèdit adequat al curs.

b) Interpretació del repertori: - per a totes les especialitats menys cant: interpretar dos estudis i dues obres, triats per la comissió avaluadora, del llistat presentat per l’alumne (veure procediments corresponents a l’apartat següent).

c) Música de cambra: - interpretar una obra de música de cambra, si s’escau,  d’acord amb el projecte educatiu del centre.

S’aconsella que unes setmanes abans de la data de la prova d’accès, l’aspirant presenti el seu repertori escollit al cap del departament instrumental corresponent del centre per a la seva valoració. També és important posar-se en contacte mab el cap de departament de Llenguatge Musical.

Models de proves d’accés al Grau Professional (2n a 6è de GP)

Clarinet

Contrabaix

Fagot

Flauta

Guitarra

Oboè

Percussió

Piano

Saxòfon

Trombó

Trompa

Trompeta

Tuba

Violí

Viola

Violoncel

 

Llenguatge musical:

2n curs

3r curs

4t curs

5è curs

6è curs

Contacta amb nosaltres per a qualsevol dubte

A través del correu electrònic: cmreus@dipta.cat

A través del telèfon: 977 34 59 50 (de 9 a 13h i de 16h a 18h) de dilluns a divendres

Resultat proves d'accés

PROVA ESPECÍFICA D’ACCÉS AL PRIMER CURS DE GRAU PROFESSIONAL DELS ENSENYAMENTS MUSICALS CURS 2022-2023

COMISSIÓ AVALUADORA 1: ESPECIALITATS DE PIANO, GUITARRA SAXO I PERCUSSIÓ

NÚM.RELACIÓ D'ASPIRANTSLLENGUATGEINSTRUMENTFINAL
     
1AZ HE, SA7,66,67,1
2BA PA, EM6,36,16,2
3CH RA, GA6,26,66,4
4DO RI, FRNPNPNP
5FR NU, MA7,17,57,3
6GI CO, MI9,29,39,3
7GR MO, MA5,15,35,2
8HU MA, AL7,38,47,9
9JA PO, JO8,98,18,5
10LA CA, IR7,45,96,7
11LL RO, MA8,37,37,8
12LO AL, MA6,77,47,1
13MO, VA SE7,26,46,8
14NA RO, LU5,15,95,5
15RO GO, ME7,27,37,3
16SA RO, JO6,16,36,2
17TA GU, EL7,75,66,7
18VI GO, CE5,86,36,1
19VI EG, MA6,66,96,8

COMISSIÓ AVALUADORA 2: ESPECIALITATS DE CLARINET CONTRABAIX, FAGOT, FLAUTA, TROMBÓ, TROMPETA, TUBA, VIOLA, VIOLÍ

NÚM.RELACIÓ D'ASPIRANTSLLENGUATGEINSTRUMENTFINAL
     
1AB OT, JO7,86,47,1
2AN RO, AM5,05,15
3BL SE, AR3,0NO AVALUATSUSPÈS
4FI SA, KÉ5,05,65,3
5FU VA, VA5,36,66,0
6GI SE, MA6,06,06,0
7JU HE, EL7,68,17,9
8LL BA, AI6,06,16,1
9ME HE, JU7,68,88,2
10PA FE, PA5,66,86,2
11PI MA, XA8,57,88,2
12PL JI, MA5,75,85,8
13QU VI, DA6,96,06,5
14RO HE, DI8,18,28,2
15SA NA, AL7,17,67,4
16TA PA, AR8,38,78,5
17ZD, LU5,95,35,6
18ZD, SO7,77,87,8
19ZH, LL6,15,5

5,8

PROVA ESPECÍFICA D’ACCÉS AL SEGON CURS DE GRAU PROFESSIONAL DELS ENSENYAMENTS MUSICALS CURS 2022-2023 

NÚM.RELACIÓ D'ASPIRANTSLLENGUATGEINSTRUMENTFINAL
     
1RO AR, GU97,0

8

 PROVA ESPECÍFICA D’ACCÉS AL TERCER CURS DE GRAU PROFESSIONAL DELS ENSENYAMENTS MUSICALS CURS 2022-2023 

NÚM.RELACIÓ D'ASPIRANTSLLENGUATGEINSTRUMENT FINAL
     
1AN RO, SA3NASUSPENS
2AR MI, NI7,59,08,3
3DO RI, FR8,59,08,8
4FE MO, FR JA56,05,5