DADES DEL GRUP / DATOS DEL GRUPO
La vostra resposta /Vuestra respuesta
CATEGORIA
REPERTORI / REPERTORIO
DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN
Puja tots els documents en una carpeta comprimida (.zip o .rar) / Sube todos los documentos en una carpeta comprimida (.zip o .rar)
Els fitxers han de ser de menys de 20 MB.
Tipus de fitxers permesos: rar zip.
Puja tots els documents en una carpeta comprimida (.zip o .rar) / Sube todos los documentos en una carpeta comprimida (.zip o .rar)
Els fitxers han de ser de menys de 30 MB.
Tipus de fitxers permesos: rar zip.
Puja tots els documents en una carpeta comprimida (.zip o .rar) / Sube todos los documentos en una carpeta comprimida (.zip o .rar)
Els fitxers han de ser de menys de 60 MB.
Tipus de fitxers permesos: rar zip.
Puja tots els documents en una carpeta comprimida (.zip o .rar) / Sube todos los documentos en una carpeta comprimida (.zip o .rar)
Els fitxers han de ser de menys de 20 MB.
Tipus de fitxers permesos: rar zip.
Els fitxers han de ser de menys de 5 MB.
Tipus de fitxers permesos: jpg jpeg png pdf.
Consentiment
Clàusula informativa

En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us INFORMEM del següent, en relació al tractament de les vostres dades personals per part de la Diputació de Tarragona:

Tractament de dades: Consultes web
Responsable del tractament: Diputació de Tarragona, Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 43003, Tarragona Telèfon 977 296 600/  Seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat
Delegat de protecció de dades: Passeig de Sant Antoni, núm. 100.- 43003, Tarragona Telèfon 977 296603  Adreça electrònica: DPD@dipta.cat
Finalitat del tractament:  Atenció de les consultes realitzades a través de les pàgines web de la Diputació de Tarragona.
Legitimació del tractament: Consentiment de la persona interessada (art. 6. 1. a) del RGPD
Procedència dades: De la persona interessada.
Destinataris dades: No se’n preveuen,  llevat obligació legal.
Termini de conservació de les dades: Dos anys.
Drets de les persones interessades: La persona interessada té dret a sol•licitar al responsable del tractament  l’accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, la limitació i la oposició al tractament, i en el seu cas, la portabilitat de les dades, dirigint-se a l’adreça abans assenyalada.
Dret a presentar reclamació: Es pot formular reclamació davant l’autoritat de control corresponent, com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).
Obligatorietat: Les dades són obligatòries per a formalitzar la inscripció i portar a terme l’activitat formativa.
Decisions automatitzades: No existeixen decisions automatitzades en aquest tractament.