Preinscripcions per a l’oferta d’escola per al proper curs 2021-2022, amb places per a les especialitats d’Iniciació, Bàsic 1 i 2 i  Avançat 1, 2 i 3 i tallers.

Jornada de portes Obertes

El proper dissabte 8 de maig obrim les portes per a totes aquelles famílies que vulguin conèixer el centre, les línies pedagògiques, el projecte educatiu, els serveis, les instal·lacions…


 

 

ORGANITZACIÓ:
Visita als espais amb tastets musicals i taller familiar musical
Xerrada informativa sobre el projecte educatiu i línies pedagògiques del nostre centre. La visita s’ha organitzat a través de cita prèvia que podeu sol·licitar aquí (data límit per a realitzar la reserva: 6 de maig)
 

 

MESURES ORGANITZATIVES
Els grups no poden superar les 10 persones, (1 infant + 1 adult per família)
A l’entrada, es prendrà la temperatura i caldrà aplicar-se gel hidroalcohòlic.
Caldrà fer ús de la mascareta en tot moment.
 

En funció de la situació sanitària, es podria alterar el desenvolupament de la jornada.

Calendari (Alumnat extern)

Iniciació (6 anys)
Preinscripció: del 19 d’abril al 15 de maig de 2021
Publicació de barem: 19 de maig
Periode de reclamacions: 20 i 21 de maig  (per correu electrònic a cmreus@dipta.cat)
Publicació barem defintiniu: 25 de maig
Oferta per especialitats: 25 de maig per a Iniciació
Assignació places: 25 de maig per a Iniciació
Periode matriculació telemàtica: Iniciació el 3 i 4 de juny
Periode de matriculació presencial amb cita prèvia:  3 i 4 de juny per a Iniciació.  (cal demanar-la aquí)
 

Bàsic, Avançat, i tallers

Preinscripció: del 19 d’abril al 15 de maig de 2021
Publicació de barem: 19 de maig
Periode de reclamacions: 20 i 21 de maig  (per correu electrònic a cmreus@dipta.cat)
Publicació barem defintiniu: 1 de juliol
Oferta per especialitats: 1 de juliol
Assignació places: 1 de juliol
Periode matriculació telemàtica: 5 i 6 de juliol
Periode de matriculació presencial amb cita prèvia:  5 i 6 de juliol  (cal demanar-la aquí)

Realitzar la inscripció

Degut a la situació actual i seguint les indicacions del Departament d’Educació, el procés de preinscripció es realitzarà de manera telemàtica i només per a aquells casos que sigui necessari i justificat, i amb cita prèvia, es podrà fer de forma presencial.

Per demanar la cita prèvia caldrà adreçar-se a través d’ aquest enllaç

Per realitzar la preinscripció caldrà complimentar el següent formulari de preinscripció entre els dies 19 d’abril i 15 de maig 

Informació sobre el barem de punts

Criteris generals de prioritat i barem a aplicar:

  • Edat idònia per cursar aquests tipus d'ensenyament (cada centre estableix en funció dels mòduls i cursos que ofereix): 30 punts . Per cada any que es diferenciï de l'edat del futur alumne/a amb l'edat idònia es restaran 10 punts
  • Existència de germans o germanes matriculats o matriculades al centre, o pares o mares o tutors legals que hi treballin en el moment en què es presenta la preinscripció: 20 punts
  • Quan els pares, mares, tutors o tutores o si s'escau l'alumne/a siguin beneficiaris/es de l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts
  • Per cada any que es diferenciï de l'edat del futur alumne/a amb l'edat idònia es restaran 10 punts

Criteris complementaris:
Quan aquelles sol·licituds ordenades d’acord amb els criteris generals, resultin amb igualtat en les seves puntuacions, s’aplicarà els criteris complementaris següents:

  • Haver formalitzat sol·licitud de preinscripció en cursos anteriors sense haver obtingut plaça: 15 punts
  • Formar part d'una família nombrosa o monoparental: 10 punts

Tots els mèrits al·legats s'han d'acreditar documentalment. (aquesta documentació s’haurà d’ajuntar dins el formulari de preinscripció)

En cas d'empat s'admet, per ordre, els alumnes el primer cognom dels quals comenci per la lletra "J" de conformitat amb el resultat del sorteig públic únic realitzat per la Unitat de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria vigent en el moment de la signatura d'aquest decret.
Aquesta lletra servirà també per a resoldre qualsevol situació relacionada amb aspectes d’assignació d’especialitats en els programes de l’escola o en situacions anàlogues.

 

PER A ACCEDIR ALS PROGRAMES DE BÀSIC II, AVANÇAT I TALLERS CALDRÀ FER UNA PROVA DE NIVELL (un cop rebuda la vostra sol·licitud, el centre es posarà en contacte amb vosaltres si s’escau.)