ini

Accés als estudis de Grau Professional

Per accedir al primer curs dels ensenyaments professionals de música cal superar una prova específica del Departament d’Ensenyament, que consta de dos exercicis: Llenguatge musical i Instrument. Aquestes es realitzen un cop a l’any i de forma simultània als Conservatoris Professionals i centres autoritzants de Catalunya, en la data i hora que estableix el Departament.

Per accedir als altres cursos cal superar una prova específica pròpia de cada centre.

Calendari de preinscripció i matrícula

Inscripció a la prova d'accés i trasllats pel curs 2017-2018
  •  Del 23 de març al 7 d'abril de 2017 

Publicació barem provisional (resultats de les proves): 30 maig de 2017 
Període reclamacions: 31 de maig, 1 i 2 de juny de 2017 
Barem definitiu, oferta per especialitats i assignació de places: 6 de juny de 2017
Reunió informativa Grup Professional

Període de matrícula
  • Del 26 al 30 de juny de 2017

Calendari d'exàmens

Proves d’accés Grau Professional pel curs 2017-2018
  • Dimarts, 23  i dimecres, 24 de maig de 2017
Proves de Llenguatge Musical 1r curs Grau Professional

Aula: Sala Xavier Gols

Dimarts, 23 de maig

10.00h.  Prova col·lectiva de Llenguatge Musical. Els aspirants estan convocats al pati del Conservatori

11.45h. Prova individual de Llenguatge Musical. Entonació, Primera Vista i Cant. (Consultar ordre individual al taulell d’anuncis del Conservatori)

15.30h. Continuació profa de Llenguatge Musical. Entonació, Primera Vista i Cant. Página 2 de 8 2

 

Dimecres, 24 de maig 

Proves individuals d’instrument a 1r curs de Grau Professional

 

Informació general sobre les proves

​El dia de les proves
  • Portar el DNI.
  • Portar a l’exàmen de llenguatge i cant coral: llapis, goma i diapasó de forquilla.
  • Portar copies per duplicat de les obres presentades a la prova d'instrument.
  • Els alumnes hauran de portar el seu propi pianista acompanyant en cas que les obres presentades ho requereixin.
Qualificacions i certificats
  • Les qualificacions globals de les proves es faran publiques al taulell d'anuncis del centre.
  • Si es vol un certificat acreditatiu de superació de la prova d'accés, s'ha de demanar a la secretaria del centre