ini
(Objectius de Desenvolupament Sostenible)

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de Nacions Unides proporcionen un marc universal per al desenvolupament sostenible a què qualsevol organització pot contribuir a través de la seva activitat. El nostre centre contribueix als mateixos a través de la seva missió i, de manera transversal, a través dels seus valors i la seva filosofia com a organització.

Principals contribucions:

Contribuïm a la creació de rutines saludables diàries durant tot el curs escolar i les vacances. També es promou des del primer dia l'autonomia de l’alumnat amb l'instrument, dins de la classe, de la seva família i fomentant la presa de les seves pròpies decisions.

L'Escola i Conservatori de la Diputació a Tarragona és una institució de referència en la formació musical, que garanteix la igualtat d'oportunitats i proporciona eines i formació per impulsar l'ocupabilitat futura del seu alumnat. Promou l’educació com un bé públic. Afavorim un aprenentatge musical en grup de qualitat amb professionals altament qualificats que serveix com a escola de vida, valors i esperit crític per als participants en els anys clau de el desenvolupament, servint aquesta experiència de companya durant tota la seva vida.

 

Com a part dels principis d'igualtat, el nostre centre fomenta un tracte respectuós, just i independent del gènere.

El Conservatori de Tarragona contribueix a la creació futura d'ocupació, basat en unes condicions justes i assegurant la creació d'una cultura de drets humans i laborals sòlida. La música com a vertebradora de l'Art i la Cultura, també suposa la interdisciplinarietat i la transdisciplinarietat, conceptes i accions que aplicats a la didàctica en la formació del futur professorat, per aplicar en les futures aules, poden generar nous models d'aprenentatge i d'ocupabilitat.

El centre basa els seus principis d'actuació en la igualtat d'oportunitats i abolició de qualsevol tipus de discriminació, garantint un tracte meritocràtic i just per a tot l’alumnat i treballadors.

El desenvolupament cultural és un dels pilars de la missió de l'Escola i Conservatori, que s'erigeix ​​com una palanca en el desenvolupament i protecció de la música al nostre territori.

L'Escola i Conservatori de Tarragona és conscient de la importància del consum responsable. Això es tradueix en la seva activitat amb l'ús eficient de recursos com l'energia o el paper o la correcta gestió dels residus.

A través d'accions concretes el centre correspon al seu paper de lideratge en el panorama cultural posicionant-se a favor de la cura del medi ambient.

Busquem transformar l'entorn local i contribuir a forjar societats més inclusives i empoderades, i reconèixer en l'acció musical, cultural i social conjunta.

Per a la consecució de la seva missió i dels ODS, l'Escola i Conservatori de la Diputació a Tarragona fomenta les aliances amb les principals institucions culturals i de l'àmbit musical del territori i país. Sabem que el canvi transformador que desitgem només és possible des de la unió i la cooperació.