ini
Per accedir al centre

Les famílies/tutors o alumnat -en cas que siguin majors d’edat- haureu d’haver signat una Declaració responsable per la qual us comprometeu a seguir les normes establertes davant la COVID-19, mantenir a l’Escola i Conservatori informada de qualsevol novetat al respecte i permetre l’intercanvi de dades personals entre els Departament d’Educació i Salut amb la finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis en relació a la gestió de casos.
Aquesta Declaració de responsabilitat, s’ha de lliurar el primer dia de classe al entrar al centre.

Podeu descarregar la declaració al final de la plana