ini

El Departament d’Educació ha convocat eleccions per tal de renovar els representants als Consells Escolars dels Centres Docents públics de Catalunya.

El procés electoral s’efectuarà per renovar la meitat dels membres de cadascun del sectors que formen el consell escolar del centre.

Si vols participar com a candidat, pots descarregar-te el document adjunt i enviar-ho a cmtgna@dipta.cat (fins el 16 de novembre)

 

 

PROCÉS DE RENOVACIÓ PARCIAL DELS MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR 2021
Calendari
DIA
ACTUACIONS

2 novembre 2021

Publicació del cens electoral i inici del termini de reclamacions

Informació a la comunitat educativa sobre les dates de les eleccions

5 de novembre de 2021

Finalitza el termini de presentació de reclamacions al cens d’electors.

Sorteig per nomenar els integrants de les meses electorals (sector pares i alumnes). A les 13:30 h a la Secretaria del Centre. Convocatòria pública.

9 de novembre de 2021

Constitució de les meses electorals:

        Sector professors: 12:30 h- Pati Conservatori

        Sector pares: 17:30 h- Pati Conservatori

        Sector alumnes: 18:00 h- Pati Conservatori

 -     Resolució reclamacions i publicació del cens definitiu.

15 de novembre de 2021

Inici del termini de presentació de candidatures. S’han de presentar al president de la mesa electoral (director).

16 de novembre de 2021

Finalitza el termini de presentació de candidatures.

Publicació llistat provisional de candidats.

Inici termini de reclamacions a les candidatures.

22 de novembre de 2021

Resolució de les reclamacions a les candidatures.

 Publicació de la llistat definitiu dels candidats de cada sector.

26 de novembre de 2021

Eleccions dels representants del sector de professors. A les 9:30 h. Sala Xavier Gols

26 de novembre de 2021

Eleccions dels representants del sector de pares i mares. De 18:00 a 20:00 h. Pati Conservatori

Eleccions dels representants del sector d’alumnes (Grau Professional). De 18:00 a 20:00 h. Pati Conservatori

6 de desembre de 2021

Publicació oficial de la composició del Consell Escolar.

Convocatòria de la reunió constitutiva del nou Consell Escolar.

14 de desembre de 2021

Constitució del nou Consell Escolar a les 15:15 h. de manera telemàtica.

 Comunicació oficial del procés de renovació del Consell Escolar al Director dels Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat.