ini
Ahir dissabte 21 de novembre es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia COVID-19 al territori de Catalunya.

D’acord amb aquesta resolució,  i seguint el full de ruta del nostre Pla d’organització de centre, us posem en coneixement que a partir del proper dilluns 23 de novembre iniciarem i continuarem l’activitat presencial al centre de les següents matèries:
 

ESCOLA:

Instrument individual.  S’inicia la presencialitat al centre En l’horari  d’inici de curs (setembre). El professorat tutor es posarà en contacte amb les famílies per tal de fer recordatori. Suzuki, Bàsic, Avançat, Tallers i curs pont cant.

Les classes col·lectives de llenguatge de Bàsic I a AA3r, cor,  agrupació instrumental i conjunts seguiran de forma telemàtica a través de l’entorn virtual Classroom, però seràn de forma flexible per tal de poder adaptar-se a les noves mesures. Les tasques a treballar estaran penjades el primer dia de classe de la setmana. (Els professors/res estaran connectats per poder atendre dubtes, si s’escau)  

Les classes col·lectives d’iniciació,durant aquesta setmana,  continuaran sent de forma telemàtica en el seu horari habitual, donat que encara no imparteixen l’assignatura d’instrument. 
 

CONSERVATORI (grau professional):

Assignatures comunes:
Instrument individual. Es reprenen els horaris establerts a l’inici de curs. En l’horari  d’inici de curs (setembre)
Llenguatge musical (1r i 2n de grau professional):
Els cursos 1r i 2n de Grau professional es realitzarà en la modalitat híbrida d’aprenentatge (50% de l’assignatura de forma presencial i 50% de forma telemàtica). L’alumnat de cada curs se’ls assignarà un dels dos dies establerts (horari habitual). 

Durant el matí del dilluns 23 es podrà consultar al classroom els grups i dia que han d’assistir presencialment al centre 
Les tasques telemàtiques es realitzaran de forma flexible per tal de poder adaptar-se a les noves mesures. Aquestes estaran penjades el primer dia de classe de la setmana.
 
Llenguatge musical (3r i 4t de grau professional):
Els cursos 3r i 4t de Grau professional es realitzarà en la modalitat híbrida d’aprenentatge (50% de l’assignatura de forma presencial i 50% de forma telemàtica). S’assignarà una franja de 45 minuts dins el seu horari habitual. 

Durant el matí del dilluns 23 es podrà consultar al classroom els grups, i a quina franja horària hauran d’assistir presencialment al centre 
Les tasques telemàtiques es realitzaran de forma flexible per tal de poder adaptar-se a les noves mesures. Aquestes estaran penjades el primer dia de classe de la setmana.
 
Harmonia (5è i 6è):
L’assignatura es realitzarà en la modalitat híbrida d’aprenentatge (50% de l’assignatura de forma presencial i 50% de forma telemàtica)
L’alumnat de cada curs se’ls assignarà un dels dos dies establerts (horari habitual). (Excepte 5è C que se’ls assignarà una franja horària).
 
Durant el matí del dilluns 23 es podrà consultar al classroom els grups i dia que han d’assistir presencialment al centre.
Les tasques telemàtiques es realitzaran de forma flexible per tal de poder adaptar-se a les noves mesures. Aquestes estaran penjades el primer dia de classe de la setmana.
 
Assignatures d’especialitat:
 
Instrument: Presencial, es reprenen els horaris establerts a l’inici de curs
Música de cambra: Presencial en el seu horari habitual inicial (setembre)
Acompanyament (guitarra, orgue i piano). Presencial en el seu horari habitual inicial (setembre)
Conjunt guitarres. Presencial en el seu horari inicial (grup de 7 alumnes). El professor comunicarà l’organització del grup a l’alumnat.
Piano conjunts (de 1r a 4t):  Presencial, es reprenen els horaris establerts a l’inici de curs
Interpretació i escena / Conjunt cant: Presencial, es reprenen els horaris establerts a l’inici de curs
Idiomes aplicats al cant: Presencial, es reprenen els horaris establerts a l’inici de curs
 
Assignatures optatives
 
Grup violoncels. Presencial en el seu horari inicial (grups de 5-7 alumnes)
Grup de clarinets. Presencial en el seu horari inicial (complert)
Grup saxòfons. Presencial en el seu horari inicial (complert)
Grup metalls. Presencial en el seu horari inicial (grups de 5-8 alumnes)
Introducció a la Direcció. Presencial, es reprenen els horaris establerts a l’inici de curs
Percepció 2 (GP6): L’assignatura es realitzarà en la modalitat híbrida d’aprenentatge (50% de l’assignatura de forma presencial i 50% de forma telemàtica).  El professor comunicarà l’organització del grup a l’alumnat.
 
Ampliació d’harmonia: (5è i 6è): L’assignatura es realitzarà en la modalitat híbrida d’aprenentatge (50% de l’assignatura de forma presencial i 50% de forma telemàtica)
El professor comunicarà l’organització del grup a l’alumnat.
Taller de canyes: En el seu horari habitual. Grups de 3.  El professor comunicarà l’organització del grup a l’alumnat.
 
Altres:
Repertorista: continua amb el mateix funcionament que l’inici de curs
Les assignatures que no figuren en el llistat anterior se seguiran realitzant de forma telemàtica (podeu consultar-les al llistat)
Del 23 al 27 de novembre, totes les assignatures d’escola i G.professional no presencials es desenvoluparan a través de tasques a realitzar durant la setmana per tal de no afectar a la logística de l’alumnat. 


RESUM:

 

ESCOLA (Suzuki, nivell elemental, Tallers i curs pont cant)

PRESENCIAL

TELEMÀTIC

Instrument:
Suzuki
Instrument Bàsic i Avançat
Instrument Preparació proves d’accés
Tallers (instrument)
Curs pont cant 

Iniciació
Llenguatge (tots)
Cor (tots)
Banda NE
Orquestra (totes)
Grup de guitarres (tots)
Grup piano (AA3r)
Repertori Av3r

 
 
CONSERVATORI (grau professional)
AssignaturaModalitat
 Presencial (100%)
horari setembre
Híbrida* (50%)Telemàtica
flexible
Instrument / Instrument complementari  
Llenguatge musical (1r-4t)   
Harmonia (5è-6è)  
Música de cambra  
Repertori  
Ampliació d’harmonia (5è i 6è`)  
Ampliació harmonia (3r i 4t)  
Percepció 1   
Percepció 2  
Història 1 i 2  
Educació corporal  
Acompanyament  
Conjunt cant  
Idiomes aplicats al cant  
Interpretació i escena  
Introducció a la direcció  
Conjunt de guitarres   
Grup de clarinets  
Grup de saxòfons  
Grup de pianos (de 1r a 4t)  
Grup de violoncels   
Noves tecnologies  
Taller de canyes  
Cor GP  
Bandes GP  
Orquestres GP  
Grup de metalls   

*Consulteu el vostre classroom sobre l’organització presencial de les classes de la modalitat híbrida d'ensenyament.

En el marge d’aquesta setmana us tindrem informats de si es realitzarà alguna modificació addicional.