ini

El passat dimarts  5 de gener de 2021 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, fins el 17 de gener de 2021.

D’acord amb aquesta resolució,  el Departament d’Educació va publicar el dia 5 de gener un document de concreció de les mesures en l’àmbit educatiu, en el qual determina que l’activitat lectiva presencial als centres  dels ensenyaments de música no reglats (escola de música), queda suspesa durant aquest període. Tanmateix, pel que fa als ensenyaments reglats de grau professional (conservatori), determina que han de reduir la presencialitat dels seus alumnes als centres fins a un màxim del 50%.

En aquest sentit el nostre centre adoptarà una sèrie de mesures per reduir la presencialitat als centre, sempre en consonància amb les Instruccions del 30 de juny i el que ja preveu els nostre pla d’organització (POC).

Així doncs, per al període de l’11 al 15 de gener, afectat per la resolució esmentada l’activitat lectiva s’ha organitzat de la següent manera:
 
ENSENYAMENTS NO REGLATS - ’ESCOLA DE MÚSICA (Iniciació, Bàsic 1 i 2, Avançats de 1r a 3r, Preparació proves d'accés, Suzuki):

De l’11 al 15 de gener

Totes les assignatures individuals i col·lectives s’impartiran telemàticament (classes online o enviament de tasques) dins el seu horari habitual. El professorat de cada assignatura donarà les indicacions pertinents de com l’organitzarà (seguint el Pla d’Obertura previst al començament de curs):
Classes d’instrument i llenguatge musical: online, en el seu horari habitual
Classes de conjunts, formacions i agrupacions: enviament de tasques a través del Classroom de l’assignatura
  

S’exceptuen les classes individuals d’adults de curs pont i tallers, que es podran realitzar.
 
ENSENYAMENTS REGLATS DE GRAU PROFESSIONAL - CONSERVATORI:  
Se seguiran fent les mateixes matèries, modalitats i horaris que abans de Nadal (desembre), amb excepció de:

  • Banda i orquestra de GP*:  de l’11 al 15 de gener es realitzarà online en el seu horari habitual.
  • Grup de clarinets*, violoncels, saxòfons* i metalls*: de l’11 al 15 de gener es realitzarà en modalitat híbrida (50%) , en el seu horari habitual.


* El professorat de cada assignatura donarà les indicacions pertinents de com l’organitzarà (seguint el Pla d’Obertura previst al començament de curs):
 
 
RESUM:
 

CONSERVATORI (grau professional)
AssignaturaModalitat
 Presencial (100%)
horari setembre
Híbrida* (50%)Telemàtica
flexible
Instrument / Instrument complementari  
Llenguatge musical (1r-4t)   
Harmonia (5è-6è)  
Música de cambra  
Repertori  
Ampliació d’harmonia (5è i 6è`)  
Ampliació harmonia (3r i 4t)   
Percepció 1   
Percepció 2  
Història 1 i 2  
Educació corporal  
Acompanyament  
Conjunt cant  
Idiomes aplicats al cant  
Interpretació i escena  
Introducció a la direcció  
Conjunt de guitarres (grups reduïts)  
Grup de clarinets (grups reduïts)  
Grup de saxòfons (grups reduïts)  
Conjunt de pianos (de 1r a 4t)  
Grup de violoncels (grups reduïts)  
Grup de metalls  (grups reduïts)  
Noves tecnologies  
Taller de canyes  
Cor GP   
Bandes GP   
Orquestres GP   


*Consulteu el vostre classroom sobre l’organització presencial de les classes de la modalitat híbrida/ telemàtica d'ensenyament.

En el marge de la propera setmana us tindrem informats de l’adopció de noves mesures  que es puguin adoptar a partir del dia 18 de gener.

Us recordem que degut al confinament municipal decretat fins el 17 de gener, al web del Departament d’interior us podeu descarregar el Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19  per tal que us pugueu desplaçar al nostre centre en el cas que visqueu fora de la ciutat de Tarragona.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.