ini

El dimarts 28 de setembre de 2021 s’ha aprovat per consell escolar la proposta del Pla d’prganització de centre per al curs 2021-2022.

Aquest Pla d’Organització de Centre  presentat i aprovat pel Consell escolar del centre es provisional fins la resolució del corresponent Decret per part de la Diputació de Tarragona

Podeu consultar el Pla aquí

Actualitzacions:

06.10.2021 . Es permet entrar a un adult a les classes d’instrument del curs de Bàsic 1 si el professorat ho sol·licita. Aquest accés comporta el registre de persones i l’aplicació de les mesures sanitàries previstes per accedir al centre.

22.10.2021.  Es permet l’accés a un adulta a les classes d’instrument de Bàsic 2 si el professrat ho requereix. Aquest accés comporta el registre de persones i l’aplicació de les mesures sanitàries previstes per accedir al centre.

08.11.2021.  Es modifica l’aforament de la Sala Xavier Gols a un màxim de 40 persones de públic amb les mesures de ventilació vigents

12.11.2021.  Es modifica l’aforament de la Noble a un màxim de 25 persones de públic amb les mesures de ventilació vigents

09.01.2022  Es modifica:

   Sobre la base de les dades epidemiològiques actuals es revisen les mesures de prevenció i protecció establertes al document Gestió de casos de covid-19 als centres educatius.

    Els canvis respecte del document vigent el primer trimestre són els següents:

  • Qualsevol símptoma inclòs en el protocol de gestió de casos​ és compatible amb covid-19. Per tant, davant d’un símptoma de nova aparició, encara que es presenti de forma aïllada, l’alumne/a o professional del centre educatiu s’ha de quedar a casa i posar-se en contacte per telèfon, o mitjançant La Meva Salut, amb el centre d’atenció primària perquè li doni les indicacions que escaigui.

  • ​Amb relació a la gestió dels contactes estrets, es consideren “immunitzades” les persones que han rebut la pauta de vacunació completa (14 dies després d’haver rebut la darrera dosi) i/o les que han passat la malaltia (amb prova diagnòstica que ho confirmi) en els darrers 90 dies (3 mesos). 

  • Les persones immunitzades queden exemptes de fer quarantena, si bé han de reduir la seva interacció social i estar amatents a l’aparició de qualsevol dels símptomes esmentats. Si n’apareix algun, cal que es quedin a casa i que contactin per telèfon, o a través de La Meva Salut, amb el seu centre d’atenció primària.

  • Se suprimeix la indicació de quarantena per als alumnes d’educació infantil i d’educació primària immunitzat i no immunitzat quan hi hagi casos positius esporàdics en el grup de convivència estable (4 o menys). Quan hi hagi 5 casos positius o més (o el 20% o més de positius) al grup de convivència estable (GCE) en un període de 7 dies, s'ha d'indicar als infants no immunitzats del GCE que facin quarantena. 

  • Els alumnes d’educació primària (immunitzats i no immunitzats) i els alumnes immunitzats  dels centres d’educació especial (a partir de 6 anys), s’han d'incorporar al circuit B (TAR, test d'antígens ràpid a la farmàcia) quan hi hagi un cas positiu al GCE. Cal que es faci el TAR entre els dies 0 i 1, un cop notificat el cas positiu.

  • Adequació de la durada de la quarantena a 7 dies en lloc dels 10 anteriors

11.01.2022 Es modifica:

L'alumnat  de tots els ensenyaments que hagin estat positius per covid-19 en els darrers tres mesos (independentment del seu estat vacunal) no s’hauran de fer TAR quan hi hagi un cas positiu al grup de convivència i podran continuar anant a l’escola amb normalitat.

L'alumnat  que presentin​ simptomatologia compatible amb la covid-19, cal que es facin una prova diagnòstica. Aquestes persones no podran assistir al centre fins que no tinguin el resultat: si són positives s'hauran d'aïllar i si són negatives podran tornar al centre un cop hagin millorat els símptomes (en què cal haver estat 24 hores sense tenir febre)​.​​

 

14.01.2022  S’afegeix:

Resum del protocol de gestió de casos i contactes estrets

Gestió de quarantenes i test antigènic ràpid (TAR) en l'entorn escolar

Què has de fer si dones positiu en un test d'antígens (TAR)?