ini

El dimarts 28 de setembre de 2021 s’ha aprovat per consell escolar la proposta del Pla d’prganització de centre per al curs 2021-2022.

Aquest Pla d’Organització de Centre  presentat i aprovat pel Consell escolar del centre es provisional fins la resolució del corresponent Decret per part de la Diputació de Tarragona

Podeu consultar el Pla aquí

Actualitzacions:

06.10.2021 . Es permet entrar a un adult a les classes d’instrument del curs de Bàsic 1 si el professorat ho sol·licita. Aquest accés comporta el registre de persones i l’aplicació de les mesures sanitàries previstes per accedir al centre.