ini

El dimarts 28 de setembre de 2021 s’ha aprovat per consell escolar la proposta del Pla d’prganització de centre per al curs 2021-2022.

Aquest Pla d’Organització de Centre  presentat i aprovat pel Consell escolar del centre es provisional fins la resolució del corresponent Decret per part de la Diputació de Tarragona

Podeu consultar el Pla aquí

Actualitzacions:

06.10.2021 . Es permet entrar a un adult a les classes d’instrument del curs de Bàsic 1 si el professorat ho sol·licita. Aquest accés comporta el registre de persones i l’aplicació de les mesures sanitàries previstes per accedir al centre.

22.10.2021.  Es permet l’accés a un adulta a les classes d’instrument de Bàsic 2 si el professrat ho requereix. Aquest accés comporta el registre de persones i l’aplicació de les mesures sanitàries previstes per accedir al centre.

08.11.2021.  Es modifica l’aforament de la Sala Xavier Gols a un màxim de 40 persones de públic amb les mesures de ventilació vigents

12.11.2021.  Es modifica l’aforament de la Noble a un màxim de 25 persones de públic amb les mesures de ventilació vigents

09.01.2022  Es modifica:

   Sobre la base de les dades epidemiològiques actuals es revisen les mesures de prevenció i protecció establertes al document Gestió de casos de covid-19 als centres educatius.

    Els canvis respecte del document vigent el primer trimestre són els següents:

 • Qualsevol símptoma inclòs en el protocol de gestió de casos​ és compatible amb covid-19. Per tant, davant d’un símptoma de nova aparició, encara que es presenti de forma aïllada, l’alumne/a o professional del centre educatiu s’ha de quedar a casa i posar-se en contacte per telèfon, o mitjançant La Meva Salut, amb el centre d’atenció primària perquè li doni les indicacions que escaigui.

 • ​Amb relació a la gestió dels contactes estrets, es consideren “immunitzades” les persones que han rebut la pauta de vacunació completa (14 dies després d’haver rebut la darrera dosi) i/o les que han passat la malaltia (amb prova diagnòstica que ho confirmi) en els darrers 90 dies (3 mesos). 

 • Les persones immunitzades queden exemptes de fer quarantena, si bé han de reduir la seva interacció social i estar amatents a l’aparició de qualsevol dels símptomes esmentats. Si n’apareix algun, cal que es quedin a casa i que contactin per telèfon, o a través de La Meva Salut, amb el seu centre d’atenció primària.

 • Se suprimeix la indicació de quarantena per als alumnes d’educació infantil i d’educació primària immunitzat i no immunitzat quan hi hagi casos positius esporàdics en el grup de convivència estable (4 o menys). Quan hi hagi 5 casos positius o més (o el 20% o més de positius) al grup de convivència estable (GCE) en un període de 7 dies, s'ha d'indicar als infants no immunitzats del GCE que facin quarantena. 

 • Els alumnes d’educació primària (immunitzats i no immunitzats) i els alumnes immunitzats  dels centres d’educació especial (a partir de 6 anys), s’han d'incorporar al circuit B (TAR, test d'antígens ràpid a la farmàcia) quan hi hagi un cas positiu al GCE. Cal que es faci el TAR entre els dies 0 i 1, un cop notificat el cas positiu.

 • Adequació de la durada de la quarantena a 7 dies en lloc dels 10 anteriors

11.01.2022 Es modifica:

L'alumnat  de tots els ensenyaments que hagin estat positius per covid-19 en els darrers tres mesos (independentment del seu estat vacunal) no s’hauran de fer TAR quan hi hagi un cas positiu al grup de convivència i podran continuar anant a l’escola amb normalitat.

L'alumnat  que presentin​ simptomatologia compatible amb la covid-19, cal que es facin una prova diagnòstica. Aquestes persones no podran assistir al centre fins que no tinguin el resultat: si són positives s'hauran d'aïllar i si són negatives podran tornar al centre un cop hagin millorat els símptomes (en què cal haver estat 24 hores sense tenir febre)​.​​

 

14.01.2022  S’afegeix:

Resum del protocol de gestió de casos i contactes estrets

Gestió de quarantenes i test antigènic ràpid (TAR) en l'entorn escolar

Què has de fer si dones positiu en un test d'antígens (TAR)?

Gestió de quarantenes dels contactes en educació

 

19.01.2022 S’afegeix:

          Punts principals del ​protocol de gestió de casos covid-19 als centres educatius​,

 

20.01.2022  Es publica: El document de Gestió de casos covid-19 en ac​​tivitats ludicoesportives, s’ha adaptat als darrers canvis del Protocol de gestió de casos de covid-19 als centres educatius de tal manera que els centres que imparteixen aquestes activitats han de procedir de manera similar davant l’aparició d’un cas positiu en els grups constants.

Les activitats incloses en aquest protocol són les activitats educatives que tenen lloc fora de l’horari lectiu (extraescolars, de lleure, socioeducatives i esportives) que duen a terme infants, adolescents i joves d’entre 3 i 18 anys fora de l’horari lectiu.

Així, els canvis es resumeixen en els següents punts:

Passen de 3 a 5 els casos positius que ha d’haver en un grup constant perqu​è es consideri que hi ha brot epidèmic i que haurà de ser considerat pel Servei de Vigilància Epidemiològica responsable.

Activitats d’alt risc: s’exclou la prova diagnòstica tant per a immunitzats com per a no immunitzats i, els segons, continuen havent de fer quarantena en cas de brot epidèmic (5 casos).

Activitats de risc mitjà: s’exclou la prova diagnòstica i la quarantena tant per a immunitzats com per a no immunitzats. Aquesta última només s’haurà de fer, durant 7 dies, en cas d’aparició de símptomes.

Activitats de risc baix: tal com ja es preveia en l’anterior protocol, continua sense fer-se cap actuació en immunitzats ni no immunitzats. Només es realitzarà la quarantena de 7 dies en el cas d’aparici​ó de símptomes.​

Passen de ser 14 a 10 els dies per controlar l’aparició de símptomes de covid-19 en els casos en que  la relació o el contacte físic hagi estat de baix risc de contagi o bé l’activitat tingui un baix risc de contacte. En aquests casos, els participants en les activitats no es considera contacte estret però es recomana fer autovigilància.​

02.02.2022 es modifica la realització dels tests d’antigens

​​Davant la millora de l’escenari epidemiològic, i segons indicacions del Departament de Salut, a partir del proper dilluns 7 de febrer se suspèn la realització dels tests d'antígens (TAR) a l’alumnat d’educació infantil, primària i secundària i d'ensenyaments postobligatoris quan es produeixi un o diversos casos positius al grup de convivència estable. Les persones que tinguin autoritzacions de TAR vigents durant la setmana del 7 de febrer podran anar a la farmàcia per fer-se la prova.​

La recomanació dels TAR, però, es manté ​per als col·lectius següents, amb les mateixes indicacions amb què es portaven a terme fins ara:

Alumnat de centres d’educació especial:

A partir de 6 anys i asimptomàtics: es faran el TAR a la farmàcia.

Menors de 6 anys: es faran el TAR al centre atenció primària (CAP).

Professorat d’educació infantil, primària i de centres d'educació especial amb la pauta de vacunació completa i asimptomàtic, es faran el TAR a  la farmàcia.

  Pel que fa a aquests col·lectius, les persones q​​ue hagin estat positives per covid-19 en els darrers 3 mesos no tindran indicació de fer-se un TAR. Tampoc no es farà cap prova diagnòstica a les persones que hagin de fer quarantena.

  Altres aspectes que cal tenir en compte:

  Al marge dels col·lectius esmentats, de manera puntual, es podrà activar manualment l’autorització de TAR per a qualsevol alumne o alumna o docent si així ho indiquen els Serveis de Vigilància Epidemiològica​. ​​

  En cas de presentar simptomatologia compatible amb la covid-19, la persona afectada haurà de quedar-se a casa i posar-se en contacte amb el seu centre d’atenció primària o fer-se un TAR al domicili. En ​cas de ser positiva, haurà de fer un període d’aïllament de 7 dies i es podrà reincorporar al centre educatiu (sense necessitat d'una nova prova diagnòstica prèvia a la tornada), sempre que faci 3 dies que no presenta símptomes. 

   23.02.2022 Eliminació de les quarantenes a les escoles. Les famílies no hauran de comunicar el motiu de l’absència. Salut també ha eliminat els tests d’antígens als alumnes companys d’un positiu, que fins ara podien fer-se gratuïtament a les farmàcies o CAP. La Direcció ja no disposem d’accés a l’aplicació Traçacovid de gestió de casos i per tant, no es disposa de la informació sanitària de l’alumnat de grau professional. LA quarantena només és obligatòria per als contactes estrets no immunitzats al GP.

   Els aforaments de la Sala Gols i Noble segueixen igual, 40 i 25 respectivament.  

    

   20.04.2022 Eliminació de l’ús obligatori de la mascareta en espais interiors per part de l’alumnat.  BOE 20.042022 –  el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.