ini

Aquest Pla d'Organització de Centre (POC) és un document provisional, pendent d'aprovació definitiva pel Consell Escolar i per la Diputació de Tarragona durant la primera setmana de setembre de 2020. Estarà subjecte a les indicacions que es rebin des del Departament d'Educació i de la pròpia Diputació de Tarragona i s'adaptarà a les circumstàncies de cada moment en funció de l'evolució de la pandèmia.

Podeu Consultar el Pla d’Organització de Centre  aqui (actualizació 1/11/2020)

Aquest document ha estat aprovat pel Consell Escolar del centre el dia 10 de setembre de 2020