ini
Grau Professional

El proper mes de novembre de 2021, celebrarem els Premis Extraordinaris de Grau Professional del curs 2020-2021. Posem a disposició de l’alumnat les bases i formulari d’inscripció que hauran de fer arribar a la Secretaria del Conservatori

Poden optar a Premi Extraordinari tot l’alumnat que al final de grau professional hagin obtingut la qualificació d'excel·lent en les següents assignatures:

  • Instrument
  • Harmonia
  • Història de la Música
  • Música de cambra

La presentació de les instàncies es realitzarà per correu electrònic a cmtgna@dipta.cat abans del 22 d’octubre de 2021.