ini

Aquest protocol té per objecte establir les pautes d’actuació per definir el marc de prevenció, detecció, identificació i d’actuació davant de qualsevol situació assetjament psicològic, assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, assetjament per identitat de gènere i orientació sexual, assetjament per mòbil discriminatori o qualsevol altra modalitat d’assetjament que pugui esdevenir en l’àmbit laboral amb la finalitat d'erradicar aquest tipus de conducta, que es pugui produir als Centres d’Educació Especial, Escoles d’Art i Disseny  Escoles i Conservatoris de Música que formen part de Diputació de Tarragona.

El podeu consultar a la part inferior.