ini

 

X Mostra de guitarres de les comarques de Tarragona.

Curs 2018-19

Proves de selecció: 26 de gener

 

 

Els participants hauran de ser 30’ abans de començar la seva categoria.

 

10:30 h - Categoria A

11:15 h - Categoria B

12:45 h - Categoria C

16:00 h - Categoria D

16:30 h - Agrupacions de cambra