ini

L’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona és un centre de titularitat pública, amb una plantilla de docents i personal d’administració organitzat per oferir un ensenyament i uns serveis de qualitat. Els i les representants de les mares i els pares s’integren en l’equip humà que treballa organitzadament i de manera coordinada, a través del consell escolar i l’Associació de Pares i Mare d’ Alumnes del Conservatori (AMPAC)

Equip directiu, docents, personal i tota la comunitat educativa s’organitzen i treballen de manera coordinada a través dels diferents equips i organismes de representació

Equip humà

Equip directiu

Director
 • Víctor Santapau
  vsantapau@dipta.cat

Horaris de visita:
(Recordeu que cal haver demanat prèviament hora a secretaria)

 • Dilluns d’13 a 14 h
 • Dijous d’11 h a 12 h 
Cap d'estudis d'Escola
 • Mercè Iglesias
  migles@dipta.cat

Horaris de visita:
(Recordeu que cal haver demanat prèviament hora a secretaria)

 • Dimarts de 10.30 a 11.30 h
 • Dijous d’11 h a 12 h
Cap d'estudis de Grau Professional
 • Laura Abás
  labas@dipta.cat

Horaris de visita:
(Recordeu que cal haver demanat prèviament hora a secretaria)

 • Dimarts de 16 h a 17.15 h
 • Dijous d’11 a 12 h
Secretàri acadèmic
 • Juan Becerra
  jbecerra@dipta.cat

Departaments

Departament de llenguatge musical
 • Milagros Pastor

a/e: mpastor@dipta.cat

Departament de corda
 • José Luis Moles

a/e: jmoles@dipta.cat

Departament de piano
 • Inés Borràs

a/e: iborras@dipta.cat

Departament de vent
 • Raül Garrido

          a/e: rgarrido@dipta.cat

 

Departament de vent fusta
 • Josep Vicent Arnau

a/e: jarnau@dipta.cat

Seminari de cant
 • Mercè Baiget

a/e: mmbaiget@dipta.cat

Seminari de guitarra
 • Montserrat Pijuan

a/e: mpijuan@dipta.cat

Seminari de percussió
 • Francesc Vidagany

a/e: fvidagany@dipta.cat

Seminari de pianista acompanyant
 • Miquel Villalba

a/e: mvillalba@dipta.cat

Professorat

Cant
 • Mercè Baiget  |  mmbaiget@dipta.cat
 • Anna Ollet  |  aollet@dipta.cat
Clarinet
 • Josvi Arnau  |  jarnau@dipta.cat
 • Sergi Costes  |  scostes@dipta.cat
Guitarra
 • Montse Pijuan  |  mpijuan@dipta.cat
 • Ferran Rodríguez  |  frodrigueza@dipta.cat
 • Juan Becerra  |  jbecerra@dipta.cat
 • Pilar Ramon |  pramon@dipta.cat
Fagot
 • Pau Santacana  |  psantacana@dipta.cat
Flauta travessera
 • Robert Sirvent  |  sirvent@dipta.cat
 • Laura Abás  |  labas@dipta.cat
 • Marc Horne |  mjhorne@dipta.cat
Oboè / Corn Anglès
 • Loli Jorge  |  mjorge@dipta.cat
Orgue
 • Jordi Vergès  |  jverges@dipta.cat
Percussió
 • Francesc Vidagany  |  fvidagany@dipta.cat
 • Roger Lorente  |  rlorente@dipta.cat
Piano
 • Marta Bou  |  mbou@dipta.cat
 • Natalia Oterino  |  noterino@dipta.cat
 • Inés Borràs  |  iborras@dipta.cat
 • Ma Rosa Prats  |  mprats@dipta.cat
 • Marta Sardaña  |  msardana@dipta.cat
 • Elisenda Monné  |  emonne@dipta.cat
 • Jordi Soler  |  jsoler@dipta.cat
 • Miquel Massana  |  mmassana@dipta.cat
Saxòfon
Trombó
 • Jordi Masip  |  jmasip@dipta.cat
 • Senent Domingo   |  sdomingo@dipta.cat
Trompa
 • Raül Garrido  |  rgarrido@dipta.cat
Trompeta
 • Rogeli Rodríguez  |  rrodriguez@dipta.cat
 • Carlos Herruz  |  cherruz@dipta.cat
Tuba / Bombardí
Violí
 • José Luis Moles  |  jmoles@dipta.cat
 • Oriol Gonzàlez  |  ogonzalez@dipta.cat
 • Núria Pascual  |  npascual@dipta.cat
Viola
 • Roger González  |  rgonz@dipta.cat
Violoncel
 • Rodolfo Zanni  |  rzanni@dipta.cat
 • Karen Martínez  |  kmartinezc@dipta.cat 
Contrabaix
 • Juan Carlos Chiva  |  jchiva@dipta.cat
Pianista acompanyant
Música de cambra
 • Marta Bou
 • Josvi Arnau
 • Elisenda Monné
 • Inés Borràs
 • Raül Garrido
 • Ferran Rodríguez
 • Jordi Vergés
 • Rodolfo Zanni
 • Raül Garrido
Llenguatge musical / harmonia
 • Antoni Sebastià  |  asebastia@dipta.cat
 • Milagros Pastor  |  mpastort@dipta.cat
 • Montse Blay  |  mblay@dipta.cat
 • Mercè Iglesias  |  migles@dipta.cat
 • Laura Nogueras  |  lnogueras@dipta.cat
 • Núria Conesa  |  conesa@dipta.cat
 • Vanesa Gispert  |  vgispert@dipta.cat
Agrupacions
 • Iniciació a l'Orquestra Nivell Elemental – Roger González
 • Orquestra Nivell Elemental – Oriol González
 • Orquestra de Cambra Grau Professional – Martí Ferré
 • Orquestra Simfònica Grau Professional – Martí Ferré
 • Banda de Nivell Elemental – Jordi Masip
 • Banda de Grau Professional – Jordi Masip / Rogeli Rodríguez
 • Conjunt de Guitarres Aprenentatge Bàsic II i d’Aprenentatge Avançat 1er – Montserrat Pijuan
 • Conjunt de Guitarres Guitarres d’Aprenentatge Avançat 2n i Aprenentatge Avançat 3er – Pilar Ramon
 • Conjunt de Guitarres de Grau Professional – Juan Becerra
 • Cors d'Escola – Anna Ollet / Mercè Baiget / Martí Ferrer
 • Cor de Grau Professional – Martí Ferré 
 • Grup de Metalls – Carles Lorente
 • Grup de Saxos – Josep Vicent Arnau
 • Grup de Violoncels – Karen Martínez
 • Grup de clarinets – Sergi Costes
Altres matèries
 • Acompanyament – Milagros Pastor / Antoni Sebastià / Pilar Ramon
 • Idiomes aplicats al cant – Mercè Baiget
 • Interpretació i Escena – Mercè Baiget
 • Conjunt de Piano  d’escola i de 1r, 2n, 3r i 4t de GP – Inés Borràs / Marta Bou / Natàlia Oterino / Jordi Soler / Marta Sardaña
 • Aula Suzuki – José Luis Moles
Altres matèries optatives
 • Ampliació d'Harmonia – Antoni Sebastià
 • Anàlisi i Forma – Antoni Sebastià
 • Educació Corporal – Margalida Olivé
 • Harmonia Optativa – Milagros Pastor
 • Contrapunt i Fuga – Antoni Sebastià
 • Història de la Música – Milagros Pastor
 • Música i Noves Tecnologies – Antoni Sebastià
 • Percepció Auditiva – Milagros Pastor / Antoni Sebastià 
 • Taller de Canyes – Loli Jorge
 • Introducció a la Direcció  –  Martí Ferré

Personal d'Administració i Serveis

Administració
 • Carme Jové Grau  |  cjove@dipta.cat
 • Marta Cervantes Estrada  |  mcervantes@dipta.cat
 • Belén Sánchez Monroy |  besanchez@dipta.cat
Consergeria
 • Francesc Roca Carles
 • Sònia Guardeño Porras
 • Juan Carlos Rabadán
 • Montserrat Garcia Segarra

Consell escolar

Representants

Diputat delegat d’Educació de la Diputació de Tarragona
 • Carlos Brull Fornt
Equip directiu
 • Director: Víctor Santapau
 • Cap d'estudis grau professional: Laura Abás
 • Cap d'estudis escola: Mercè Iglesias Marca
 • Secretari acadèmic: Juan Becerra
Representants Professors
 • Josep Vicent Arnau Tomas
 • Robert Sirvent
 • Núria Conesa
 • Juan Carlos Chiva
 • Martí Ferrer Bosch
Representants Alumnes
 • Avril Martínez Blasco
 • Lucía Montserrat fernández
Representants pares
 • Olga Cabezas Rodríguez
 • Yolanda Batista Berart

Representant de l'AMPAC

 • Marta Cervantes Estrada
Representant personal d'Administració i Serveis
 • Francesc Roca Carles

Associació de Mares i Pares del Conservatori

Representants

La Junta Directiva de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes del Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona, AMPAC, està composta pels següents membres:

President
 • Rubén Borràs Juancomarti
Tresorer
 • Maria Blanca Natal Sarmiento
Secretària
 • María José Redó Ferrer