ini

Casa Montoliu

Trets d’identitat

L’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona és un centre educatiu que ofereix als ciutadans una formació que permet, des dels seus inicis, gaudir de la interpretació individual i col•lectiva de la música, donant la preparació necessària per poder cursar estudis professionalitzadors. 

A més de formar els alumnes en competències musicals, al centre formem persones en valors com el treball en equip, la responsabilitat, l’autoexigència, l’esforç, la cooperació i l’autonomia. I vetllem perquè la vida en el centre s’orienti pels camins de la tolerància i el respecte.

Entenem que l’educació musical té, des de la infància, arrels profundament humanes, en tant que és un art i no només una tècnica.

Projecte educatiu

El projecte educatiu del nostre centre conté una proposta integral que ens permet dirigir coherentment el procés d’intervenció educativa. Té un caràcter prospectiu i d’anticipació a l’acció educativa, i conté directrius que afecten a tots els àmbits de gestió del centre docent: pedagògic, de direcció, administratiu, humà, de serveis, recursos i instal·lacions. És un punt de referència constant per a tota la comunitat educativa i alhora és la línia directiva de tota l' activitat que es desenvolupa al nostre centre.

L’objectiu d’aquesta proposta és doble. D’una banda, proporciona a l’alumnat una formació artística de qualitat, així com garantir la qualificació dels futurs professionals de música. D’una altra, promociona la música en conjunt per mitjà d’agrupacions (Orquestra, Conjunt instrumental, Cant coral, Conjunt de guitarres, Grup de percussió, Ensemble de saxos, i grups cambrístics), com a principal eina de relacions socials i d’intercanvi d’experiències entre els propis instrumentistes i cantants, i com a part del desenvolupament de l’alumne.

 

Identitat corporativa

Imatge corporativaLa imatge corporativa dóna resposta a les necessitats comunicatives pel que fa a la imatge del centre, alhora que estableix els criteris per la generació de material propi, així com l’aplicació de la marca a col·laboradors i proveïdors en diferents material de comunicació.  

Podeu descarregar la marca del centre en diversos formats: EPS o JPEG per a material gràfic divers, i GIF per a aplicacions digitals o web