ini

La tasca pedagògica compta amb un element bàsic, necessari i engrescador: el treball en grup. En la música podríem dir que és essencial fer aquest treball col·lectiu per formar el futur músic. La disciplina de l'afinació en grup, la destresa individual aplicada a un instrument en concret, el treball individual anterior a la tasca conjunta, saber apreciar a escoltar i respectar els companys,  portar una pulsació conjunta i cercar diferents timbres, o tenir cura de les indicacions del director o directora. Tots aquests elments eduquen al futur músic i la maduresa integral com a persones i, és sota aquesta perspectiva, que es treballa la música en grup durant es estudis de Grau Professional del nostre centre.

En l’actualitat comptem amb les següents agrupacions:

   Banda de Grau Professional
   Orquestra Simfònica
   Grup de Saxos
   Conjunt de Guitarres 
   Cors
   Grup de Metalls
   Grup de Percussió
   Orquestra de Cambra

   Grup de Violoncels

 

Banda de Grau Professional

La Banda de Grau Professional del Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona és un projecte pedagògic creat amb la finalitat d’integrar, en un treball conjunt, les diferents famílies d’instruments de vent i percussió. Durant el curs acadèmic, aquesta formació participa en totes les activitats del Conservatori com són els concerts de Nadal, final de curs i d’añtres- Des de l’any 2002 participa en el concert amb motiu de la Marató de TV3 a l’Auditori Diputació.  Ha participat en diferents cicles de concerts de joves intèrprets com és el de l’Auditori Pau Casals del Vendrell, al Teatre Principal de Valls, al Teatre Fortuny i al Palau Bofarull de Reus. Durant el curs la Banda es divideix en dyes agrupacions, Banda de Grau Professional Aleví i Banda de Grau Professional Juvenil dirigides respectivament per Jordi Masip i Rogeli Rodriguez. Desenvolupen un programa específic cadascuna, però també realitzen activitats conjuntes. 

Directors: Jordi Masip, Rogeli Rodríguez

Orquestra Simfònica

L’Orquestra Simfònica del Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona neix l’any 2000 com a conseqüència lògica d’un pla de formació global en matèria orquestral. Els alumnes arriben a aquesta formació després de passar per les respectives formacions instrumentals d’escola i l’Orquestra de Cambra de Grau Professional.
Aquesta agrupació és el darrer graó d’una formació musical integradora formada, bàsicament, pels alumnes de corda, vent i percussió dels darrers cursos de Grau Professional. L’assignatura d'orquestra te com a finalitat essencial la pràctica instrumental col·lectiva entesa, no només com l'adquisició d'una complexa tècnica i la progressiva formació d'uns criteris musicals propis, sinó també com una eina de relació social i d'intercanvi d'idees entre els propis instrumentistes.  Des de la constitució instrumental característica d'aquesta agrupació, es treballaran obres de diferents gèneres i estils, en un repertori que abasti des d'obres simfòniques fins a obres amb solistes i amb cor.
Director: Àlex Sansó

Grup de saxos


L'assignatura de Grup de Saxos té com a finalitat bàsica i escencial la pràctica instrumental col·lectiva amb saxòfons , amb l'objectiu d'ampliar la formació musical dels alumnes de l'aula de saxòfon, donant-los l'oportunitat de poder posar en pràctica i aplicar tot alló que treballen i aprenen de forma individual en la classe d'instrument, dins de la disciplina d'un grup. El repertori que es treballa és variat, atractiu i adient al seu nivell. Inclou des de transcripcions d'obres clàssiques, fins obres originals escrites per a la formació, abraçant una gran diversitat d'estils (clàssica, jazz, música moderna, etc...).

Director: Quim Subirats

Conjunt de guitarres

El Conjunt de guitarres de grau professional és una formació que engloba bàsicament els alumnes de guitarra de 1r i 2n de Grau Professional. Els alumnes que arriben a aquesta agrupació han iniciat el treball de ben petits en els dos Conjunts de guitarres de l’Escola. Evidentment es realitza un treball diferent en cada nivell, mentre que els alumnes d’escola han après les disciplines bàsiques a saber estar i tocar en grup, els alumnes de Grau Professional ja poden tocar obres de més dificultat, de totes les èpoques i estils musicals. Un cop realitzat un treball minuciós, tant tècnic com musical, i haver elaborat un programa d'obres suficient per fer concerts es fan sortides i intercanvis per diferents localitats. Fins i tot, de vegades hem tingut col·laboracions de exalumnes i alumnes de diferents escoles de les Comarques de Tarragona.
Directors:  Ferran Rodríguez, Montse Pijoan, Pilar Ramon, Juan Becerra

Cors

Els Cors del Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona neix l’any 2007 com a conseqüència lògica d’un pla de formació global en matèria coral. L'assignatura de cor té com a finalitat essencial la pràctica vocal col·lectiva, i al mateix temps, oferir un marc adequat per complementar els coneixements  adquirits en les altres assignatures.

El desenvolupament de la veu és fonamental en tant que és l'orgue de transmissió de les idees musicals, imprescindible per l'estudi individual i per la pràctica musical en general. Des d'aquesta perspectiva, l'assignatura de cor ha de desenvolupar la capacitat del músic de saber utilitzar aquest privilegiat instrument amb coneixement de tots els elements corporals implicats. Per altra banda, el cor també permetrà contribuir a fer un recorregut per les diferents èpoques i estils de la música, procurant alternar les obres de gran format amb repertori a cappella. La participació dels estudiants en el cor, fomenta la presència activa dels alumnes en una de les activitats que contribueixen a la projecció del centre en la comunitat.  El cor jove porta a terme una important tasca social, musical i humana a través dels seus assaigs, concerts i viatges que dona gran dinamisme a la formació. Cal destacar l’estreta col·laboració amb altres projectes del centre com el muntatge de l’Òpera. 

Grup de metalls

Aquesta formació està integrada per alumnes de Grau professional de les especialitats de trompeta, trompa, trombó i tuba. Un dels objectius del grup és la difusió d’aquests instruments i d’aquest tipus de formació. Cal destacar l’estreta col·laboració amb el Grup de Percussió del Conservatori on anualment fan projectes conjunts. El Grup de Metall del Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona és un projecte que va sorgir dels professors de vent-metall perquè es va veure la necessitat que els alumnes coneguessin i treballessin obres de diferents estils escrites originalment per aquesta formació i altres arranjaments.

Des de la seva formació al curs 2008-2009 han participat en diferents activitats acadèmiques del centre així com col·laboracions amb altres entitats. Han actuat a l’Auditori Diputació, a l’Auditori Pau Casals del Vendrell, a la Sala d’Actes de la Facultat de Jurídiques de la URV, a Alcover, a la Nou de Gaià, a Bellpuig, a Olot...Cal destacar la seva col·laboració amb el Cor Ciutat de Tarragona i la Coral Ginesta de Cervera en la interpretació del Glòria de John Rutter.

Director: Jordi Masip

 

Grup de percussió

El grup de percussió del Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona
es va formar el curs 2002 – 2003, i des de llavors ha estat present en totes les
activitats promogudes pel Conservatori. Aquesta formació està integrada pels alumnes de Grau professional. L’agrupació té com a finalitat essencial la pràctica instrumental col·lectiva amb instruments de percussió. A mes, la participació dels estudiants en el grup és un element molt motivador i cohesionador dins l’aula.

Cal destacar l’estreta col·laboració amb el Grup de Metall del Conservatori on anualment fan projectes conjunts. Des de la seva formació han assistit a diferents trobades i festivals de percussió a Llíria, Riba-Roja de Túria, València, Terrassa i Lleida.
Han tocat per tot el territori de la demarcació, a més d’haver col·laborat amb el cicle Les Pinzellades musicals de Tarragona i en diferents actes públics de la Diputació.
La consolidació d'un grup de percussió estable s'ha mostrat com un element cohesionador de l'aula molt estimulant i encoratjador.

Director: Paco Vidagany

Orquestra de cambra

L’assignatura d'orquestra té com a finalitat essencial la pràctica instrumental col·lectiva, en contraposició al marcat caràcter individual de les especialitats instrumentals. 
L'orquestra és un espai de formació per a experimentar i aplicar, en l'activitat de grup, les destreses adquirides en la classe d'instrument i els coneixements assolits en les altres assignatures. La participació en aquestes agrupacions garanteix la presència activa dels alumnes en una de les activitats que impliquen major projecció del centre en la comunitat. Des de la constitució instrumental característica d'aquesta agrupació, es treballaran obres de diferents gèneres i estils, en un repertori que abasti des d'obres simfòniques fins a obres amb solistes i amb cor.

L’Orquestra de Cambra del Conservatori, és una formació que engloba bàsicament els alumnes de corda de 1r i 2n de Grau Professional. Els alumnes que arriben a l’Orquestra de Cambra han iniciat el treball orquestral de ben petits en ‘Escola passant per l’Orquestra d’Iniciació i l’Orquestra de Nivell Elemental, on aprenen la disciplina d’arcs, el treball de secció (parcials) i l’atenció al director.

L’objectiu principal de l’Orquestra de Cambra és preparar els alumnes que més endavant passaran a formar part de l’Orquestra Simfònica. Així doncs el repertori que es treballa és bàsicament de corda i inclou diferents èpoques i estils per poder abordar totes les dificultats tècniques.
L’Orquestra realitza estades de treball, concerts i intercanvis tant al Conservatori com en d’altres indrets del territori.

Director: Oriol González

Grup de Violoncels

El Grup de Violoncels té com a finalitat ampliar la formació musical dels alumnes, donant-los l’oportunitat de poder posar en pràctica un tipus de repertori cada vegada més freqüent dins del món violoncel·lístic com és l’Orquestra de violoncels.

D’altra banda, el fet de participar en aquest grup estimula les relacions humanes entre l’alumnat, reforçant els vincles afectius entre ells i el mateix professor, els ajuda a tocar conjuntament, a escoltar-se, a adquirir responsabilitats dintre del grup, etc.

També aprendran a utilitzar els coneixements adquirits en altres assignatures en profit de l'estudi del repertori d’orquestra.

El repertori que es treballa és variat, atractiu i adient al seu nivell. Inclou des de transcripcions d’obres clàssiques, fins obres originals escrites per a la formació, abraçant una gran diversitat d’estils (clàssica, tango, jazz, música moderna, etc.)

Director: Rodolfo Zanni

Grup de violoncels