ini

Cant

  • Els alumnes que superen aquests estudis obtenen el títol professional de música en l'especialitat de cant
  • Els estudis de Grau Professional proporcionen una formació artística de qualitat, garanteixen la qualificació dels futurs professionals de la música, orientant-los i preparant-los perquè puguin continuar la seva formació musical a través d’estudis superiors.
  • L’itinerari de Grau Professional de Vent  consta de matèries comunes, d’especialitat i optatives amb la distribució horària establerta al corresponent pla d’estudis.

Accés

Per accedir al primer curs dels ensenyaments professionals de música cal superar una prova específica que elabora el Departament d’Ensenyament. Aquesta prova consta de dos exercicis.

Continuïtat dels estudis

Els alumnes que cursen ensenyaments professionals de música poden accedir als ensenyaments superiors, si superen la prova d'accés corresponent.

 

Pla d’estudis amb distribució d’hores per assignatures i cursos

 

 Assignatures1r Curs hores setmanals2n Curs hores setmanals3r Curs hores setmanals4t Curs hores setmanals5è Curs hores setmanals6è Curs hores setmanals
ComunesInstrument especialitat1 h.1 h.1 h.1 h.1 h.1 h.
Llenguatge Musical2 h.2 h.2 h.2 h.  
Harmonia clàssica    2 h.2 h.
D’especialitatIdiomes aplicats al cant1 h301 h301 h301 h301 h301 h30
Música de Cambra  1 h.1 h.1 h. 
Cor1h + 1h + 1h
Conjunt30 min.30 min.30 min.30 min.30 min.30 min.
Interpretació i escena30 min.30 min.30 min.30 min.30 min.30 min.
OptativesHistòria de la música, opt.*    1 h. 
Harmonia, opt.*  1 h.1 h.  
Anàlisis i formes, opt.*    1 h.1 h.
Optatives lliures1 h+1 h+ 1h
        
  S'han de cursar un mínim de 3 h. d'optatives lliures durant el Grau Professional.  
 *    Aquestes assignatures són optatives obligades.     

Optatives lliures de l'especialitat de cant

En tot el Grau Professional l’alumne de l’especialitat de cant ha de cursar com a mínim un total de 3 hores d’optatives lliures. Algunes optatives necessiten un mínim d’alumnes matriculats per poder-les activar.

Música i Noves Tecnologies, opt.​
Aquesta assignatura sols es pot cursar 1 any.
Cursos: de 1r a 6è curs. Durada: 1 h. setmanal.

Cor, opt.
Assignatura per als alumnes que ja l’han cursat dins de l’especialitat i tenen interès en continuar formant part d’aquesta agrupació.
Cursos: de 4t a 6è curs. Durada: 1 h. setmanal.

Percepció auditiva, opt.
Assignatura per aquells alumnes que necessiten un reforç de la part auditiva com poden ser els dictats musicals.
Cursos: de 2n a 6è curs. Durada: 1 h. setmanal.

Ampliació d’harmonia, opt.
Assignatura per aquells alumnes que tenen la intenció de continuar els estudis musicals de grau superior, o ampliar coneixements d’harmonia.
Cursos: 5è i 6è curs. Durada: 1’30 h. setmanal.

Contrapunt i fuga, opt
Cursos: 6è curs. Durada: 1 h. setmanal.

Història de la música 2, opt.
Cursos: 6è curs. Durada: 1 h. setmanal.

Introducció a la direcció, opt.
Cursos: 5è i 6è curs. Durada: 1 h. setmanal.

Educació corporal, opt.
Cursos: de 1r a 6è curs. Durada: 1 h. setmanal.

Música de cambra , opt.
Cursos: 6è curs. Durada: 1 h. setmanal.

Instrument complementari, opt.
Cursos: de 1r a 6è curs. Durada: 30 minuts o 1 h setmanal.

Orquestra, opt.
Assignatura per als alumnes que cursen corda com a instrument complementari.
Cursos: de 2n a 6è curs. Durada: 2 h. setmanal.

Banda, opt.
Assignatura per als alumnes que cursen vent o percussió com a instrument complementari.
Cursos: de 2n a 6è curs. Durada: 2 h. setmanal.

Grup de percussió, opt.
Assignatura per als alumnes que cursen percussió com a instrument complementari.
Cursos: de 2n a 6è curs. Durada: 1’30 h. setmanal.