ini

Piano i Orgue

  • Els alumnes que superen aquests estudis obtenen el títol professional de música en l'especialitat de Piano o bé Orgue. 
  • Els estudis de Grau Professional proporcionen una formació artística de qualitat, garanteixen la qualificació dels futurs professionals de la música, orientant-los i preparant-los perquè puguin continuar la seva formació musical a través d’estudis superiors.

Accés

Per accedir als ensenyaments professionals de música cal superar una prova específica que elabora el Departament d’Ensenyament. Aquesta prova consta de dos exercicis.

Continuïtat dels estudis

Els alumnes que cursen ensenyaments professionals de música poden accedir als ensenyaments superiors, si superen la prova d'accés corresponent.

 

Pla d’estudis amb distribució horària per assignatures i cursos en l’especialitat de piano

 

 Assignatures1r Curs hores setmanals2n Curs hores setmanals3r Curs hores setmanals4t Curs hores setmanals5è Curs hores setmanals6è Curs hores setmanals
ComunesInstrument especialitat1 h.1 h.1 h.1 h.1 h.1 h.
Llenguatge Musical2 h.2 h.2 h.2 h.  
Harmonia clàssica    2 h.2 h.
D’especialitatMúsica de Cambra  1 h.1 h.1 h. 
Conjunt (classe col·lectiva)1 h.1 h.1 h.1 h.  
Cor1h + 1h + 1h
Acompanyament    1 h.1 h.
OptativesHistòria de la música 1, opt. *    1 h. 
Harmonia, opt. *  1 h.1 h.  
Anàlisis i formes, opt. *    1 h.1 h.
Optatives lliures1h+1h
     S'han de cursar un mínim de 2 h. d'optatives lliures durant el Grau Professional.  
 *    Aquestes assignatures són optatives obligades.     
 
Pla d’estudis amb distribució horària per assignatures i cursos en l’especialitat d’orgue
 Assignatures1r Curs hores setmanals2n Curs hores setmanals3r Curs hores setmanals4t Curs hores setmanals5è Curs hores setmanals6è Curs hores setmanals
ComunesInstrument especialitat1 h.1 h.1 h.1 h.1 h.1 h.
Llenguatge Musical2 h.2 h.2 h.2 h.  
Harmonia clàssica    2 h.2 h.
D’especialitatMúsica de Cambra 1 h.1 h.1 h.1 h. 
Conjunt (classe col·lectiva)  1 h.1 h.  
Cor1h + 1h + 1h + 1h
Acompanyament    1 h.1 h.
OptativesHistòria de la música 1, opt. *    1 h. 
Harmonia, opt. *  1 h.1 h.  
Anàlisis i formes, opt. *    1 h.1 h.
Optatives lliures1h+1h
     S'han de cursar un mínim de 2 h. d'optatives lliures durant el Grau Professional.  
 *    Aquestes assignatures són optatives obligades.     

Optatives lliures de l'especialitat de Piano i orgue

En tot el Grau Professional l’alumne de l’especialitat de piano i d’orgue ha de cursar com a mínim un total de 2 hores d’optatives lliures. Algunes optatives necessiten un mínim d’alumnes matriculats per poder-les activar.

Música i Noves Tecnologies, opt.
Aquesta assignatura sols es pot cursar 1 any.
Cursos: de 1r a 6è curs. Durada: 1 h. setmanal.

Cor, opt.
Assignatura per als alumnes que ja l’han cursat dins de l’especialitat i tenen interès en continuar formant part d’aquesta agrupació.
Cursos: 5è i 6è curs. Durada: 1 h. setmanal.

Percepció auditiva, opt.
Assignatura per aquells alumnes que necessiten un reforç de la part auditiva com poden ser els dictats musicals.
Cursos: de 2n a 6è curs. Durada: 1 h. setmanal.

Ampliació d’harmonia, opt.
Assignatura per aquells alumnes que tenen la intenció de continuar els estudis musicals de grau superior, o ampliar coneixements d’harmonia.
Cursos: 5è i 6è curs. Durada: 1’30 h. setmanal.

Contrapunt i fuga, opt
Cursos: 6è curs. Durada: 1 h. setmanal.

Història de la música 2, opt.
Cursos: 6è curs. Durada: 1 h. setmanal.

Introducció a la direcció, opt.
Cursos: 5è i 6è curs. Durada: 1 h. setmanal.

Educació corporal, opt.
Cursos: de 1r a 6è curs. Durada: 1 h. setmanal.

Música de cambra , opt.
Cursos: 6è curs. Durada: 1 h. setmanal.

Instrument complementari, opt.
Cursos: de 1r a 6è curs. Durada: 30 minuts o 1 h setmanal.

Orquestra, opt.
Assignatura per als alumnes que cursen corda com a instrument complementari.
Cursos: de 2n a 6è curs. Durada: 2 h. setmanal.

Banda, opt.
Assignatura per als alumnes que cursen vent com a instrument complementari.
Cursos: de 2n a 6è curs. Durada: 2 h. setmanal.

Grup de percussió, opt.
Assignatura per als alumnes que cursen percussió com a instrument complementari.
Cursos: de 2n a 6è curs. Durada: 1’30 h. setmanal

Interpretació i escena opt.
Assignatura per als alumnes que cursen cant com a instrument complementari.
Cursos: de 1r a 6è curs. Durada: 1 h. setmanal