ini
Del 19 d’abril al 15 de maig
Preinscripcions per a l’oferta d’escola per al proper curs 2021-2022, amb places per a les especialitats d’Iniciació, Bàsic 1 i 2 i  Avançat 1, 2 i 3, curs pont cant i tallers.

 

Assignació de places (programes Bàsic, Avançat i Curs pont cant) (01.07.21)

Aprenentatge Bàsic I

N.

DNI

Instrument

1

***2663**

PIANO

2

***6344**

VIOLA

3

***7879**

GUITARRA

4

***2360**

BOMBARDÍ

5

***6460**

PIANO

6

***1453**

PIANO

7

***8066**

PIANO

8

***6668**

CONTRABAIX

9

***6863**

PIANO

10

***1950**

GUITARRA

11

***8562**

GUITARRA

12

***7588**

GUITARRA

13

***6473**

ORGUE

14

***7946**

OBOÈ 

15

***5660**

OBOÈ

   

Aprenentatge Bàsic II

N.

DNI

Instrument

1

***6794**

PIANO

2

***1337**

PIANO

3

***5469**

PIANO

   

Aprenentatge  Avançat 1r

N.

DNI

Instrument

1

***5152**

VIOLA

2

***5141**

GUITARRA

   

Aprenentatge Avançat 2n

N.

DNI

Instrument

1

***4845**

PIANO

2

***3925**

PIANO

Aprenentatge  Avançat 3r

 

N.

DNI

Instrument

1

***5281**

VIOLÍ

2

***0682**

TROMBÓ

   
   

CURS PONT

  

N.

DNI

 

1

***6633**

CANT

2

***7780**

CANT

3

***6464**

CANT

4

***5755**

CANT

5

***1479**

CANT

6

***4581**

CANT

7

***0766**

CANT

 

Oferta de places (Programes Bàsic, Avançat i Curs pont cant) 01.07.21

Aprenentatge Bàsic I:

Instrument

5

PIANO

4

GUITARRA

2

FAGOT

2

OBOÈ 

2

ORGUE

1

BOMBARDÍ

1

CONTRABAIX

1

TROMBÓ

1

TROMPA

1

TROMPETA

1

VIOLA

  

Aprennetatge Bàsic II:

Instrument

3

PIANO

  

Aprenentate Avançat 1r:

Instrument

1

VIOLA

1

GUITARRA

  

Aprenentate Avançat 2n:

Instrument

2

PIANO

  

Aprenentate Avançat 3r

Instrument

1

TROMBÓ

1

VIOLÍ

  

CURS PONT CANT:

Instrument

7

CANT

Assignació de places (Programa d'Iniciació 6 anys)

Programa d’Iniciació (6 anys) : 20 places*

 

Barem definitiu (25/05)

Podeu consultar el barem definitiu aquí

Barem provisional de punts

Podeu consultar el barem provisional aquí

Calendari (alumnat extern)

Iniciació (6 anys)

Preinscripció: del 19 d’abril al 15 de maig de 2021 (telemàtica exclusivament)
Publicació de barem: 19 de maig
Periode de reclamacions: 20 i 21 de maig  (per correu electrònic a matricula.cmt@dipta.cat)
Publicació barem definitiu: 25 de maig
Assignació places: 25 de maig
Periode matriculació telemàtica: 3 i 4 de juny
Periode de matriculació presencial amb cita prèvia:  3 i 4 de juny  (cal demanar-la aquí)
 
Bàsic, Avançat, curs pontcant i tallers
Preinscripció: del 19 d’abril al 15 de maig de 2021 (telemàtica exclusivament)
Publicació de barem: 19 de maig 
Periode de reclamacions: 20 i 21 de maig  (per correu electrònic a matricula.cmt@dipta.cat)
Publicació barem definitiu: 1 de juliol
Oferta per especialitats: 1 de juliol
Assignació places: 1 de juliol
Periode matriculació telemàtica: 5 i 6 de juliol
Periode de matriculació presencial amb cita prèvia:  5 i 6 de juliol  (cal demanar-la aquí)

Realitzar la preinscripció

Degut a la situació actual i seguint les indicacions del Departament d’Educació, el procés de preinscripció es realitzarà de manera telemàtica i només per a aquells casos que sigui necessari i justificat, i amb cita prèvia, es podrà fer de forma presencial.

Per demanar la cita prèvia caldrà adreçar-se a través d’aquest enllaç

Per realitzar la preinscripció caldrà complimentar el següent formulari de preinscripció entre els dies 19 d’abril i 15 de maig (Caldrà inciar una sessió en compte google per a realitzar-la)

 

 

Informació sobre el barem de punts (alumnat extern)

Criteris generals de prioritat i barem a aplicar:

  • Edat idònia per cursar aquests tipus d'ensenyament (cada centre estableix en funció dels mòduls i cursos que ofereix): 30 punts . Per cada any que es diferenciï de l'edat del futur alumne/a amb l'edat idònia es restaran 10 punts .  Per cada any que es diferenciï de l'edat del futur alumne/a amb l'edat idònia es restaran 10 punts
  • Existència de germans o germanes matriculats o matriculades al centre, o pares o mares o tutors legals que hi treballin en el moment en què es presenta la preinscripció: 20 punts
  • Quan els pares, mares, tutors o tutores o si s'escau l'alumne/a siguin beneficiaris/es de l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts

Criteris complementaris:
Quan aquelles sol·licituds ordenades d’acord amb els criteris generals, resultin amb igualtat en les seves puntuacions, s’aplicarà els criteris complementaris següents:

  • Haver formalitzat sol·licitud de preinscripció en cursos anteriors sense haver obtingut plaça: 15 punts
  • Formar part d'una família nombrosa o monoparental: 10 punts

Tots els mèrits al·legats s'han d'acreditar documentalment. (aquesta documentació s’haurà d’ajuntar dins el formulari de preinscripció)

En cas d'empat s'admet, per ordre, els alumnes el primer cognom dels quals comenci per la lletra "J" de conformitat amb el resultat del sorteig públic únic realitzat per la Unitat de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria vigent en el moment de la signatura d'aquest decret.
Aquesta lletra servirà també per a resoldre qualsevol situació relacionada amb aspectes d’assignació d’especialitats en els programes de l’escola o en situacions anàlogues.

 

PER A ACCEDIR ALS PROGRAMES DE BÀSIC II, AVANÇAT, PONT CANT I TALLERS CALDRÀ FER UNA PROVA DE NIVELL (un cop rebuda la vostra sol·licitud, el centre es posarà en contacte amb vosaltres si s’escau.). L’assignació de plaça anirà supeditada a passar una prova de nivell.

Jornada Portes Obertes (17 d'abril)

El proper dissabte 17 d’abril obrim les portes per a totes aquelles famílies que vulguin conèixer el centre, les línies pedagògiques, el projecte educatiu, els serveis, les instal·lacions...
La visita s’ha organitzat a través de cita prèvia que podreu sol·licitar al següent enllaç. (data límit per fer la reserva: 12 d’abril)

 

ORGANITZACIÓ:
Visita als espais amb tastets musicals
Xerrada informativa sobre el projecte educatiu i línies pedagògiques del nostre centre
Durada de la visita: 25 minuts

 

MESURES ORGANITZATIVES
Els grups no poden superar les 6 persones, (1 infant + 1 adult per família)
A l’entrada, es prendrà la temperatura i caldrà aplicar-se gel hidroalcohòlic.
Caldrà fer ús de la mascareta en tot moment.
 

En funció de la situació sanitaria, es podria alterar el desenvolupament de la jornada.