ini

Compartir coneixements, experiència i concerts amb alumnes de l'especialitat de guitarra d'altres centres

El Circuit guitarrístic de les Comarques de Tarragona permet als alumnes intercanviar coneixements amb altres Escoles de Música i Conservatoris

Es tracta d'una forma de col·laboració i enriquiment mutu, a través de tallers, trobades i concerts conjunts. El Departament de guitarra de l’Escola i Conservatori de Tarragona va organitzar el curs 2002-2003 el I Circuit Guitarrístic de les Comarques de Tarragona, amb l’objectiu d’ampliar el coneixement i la relació amb altres Escoles de Música i Conservatoris. En l’actualitat, representa una forma de col·laboració i enriquiment entre totes aquelles persones que es dediquen a l’especialitat de guitarra.

Obrim espais per compartir coneixements i experiència amb altres escoles i conservatoris de música

Objectius

  • Motivar els nostres alumnes.
  • Potenciar l'interès de comunicació amb els seus companys i amb els alumnes d’altres Escoles i Conservatoris.
  • Divulgar la guitarra clàssica.
  • Implicar a tots els professors de guitarra que ho vulguin.
  • Intercanviar metodologies pedagògicomusicals.
  • Globalitzar el món guitarrístic per enriquir-nos, tot aportant idees i experiències.

En el transcurs d’aquest anys s’han organitzat els següents tallers per als alumnes de Nivell Elemental i de Grau Professional: Acords ,acompanyament i improvisació, Educació corporal, Com es construeix una guitarra, Tablatura antiga per a Vihuela, Llaüt i Guitarra Barroca, Música del classicisme i preromanticisme... Concerts a càrrec de guitarristes professionals amb repertori relacionat amb el treball fet als tallers.

Taller de Conjunt instrumental, en el que es treballa durant un cap de setmana obres donades prèviament a les Escoles que hi participen. Al final del taller es fa un Concert de cloenda.

En tots els tallers hi han col·laborat professionals de diferents Escoles i Conservatoris.