Convocatòria de beques per al curs 2018/2019

Termini de presentació de sol·licituds: del 2 al 24 de setembre

Descripció

Concessió d’ajuts econòmics, mitjançant beques individuals, destinades a alumnat oficial de les Escoles i Conservatoris de Grau Professional de Música de la Diputació de Tarragona, per facilitar-los la realització dels estudis musicals. Les actuacions becades són l’import abonat per les taxes de matrícula (curs 2018/2019) dels ensenyaments musicals que imparteixen les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona. Estan exclosos altres programes d'estudis no reglats.

Termini de presentació de sol·licituds: del 2 al 24 de setembre de 2019

Documentació que cal presentar:

Annex 1. Sol·licitud beques de música. Curs 2018/2019

Annex 1.1 Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud. Beques de música. Curs 2018/2019

Annex 2. Declaració responsable. Beques de música. Curs 2018/2019.

Annex 3. Comunicat de dades fiscals i bancàries. Beques de música. Curs 2018/2019.

Documentació relacionada

Convocatòria de concessió de beques individuals per a alumnat de les Escoles i Conservatoris de Música de Grau Professional de la Diputació de Tarragona. Curs 2018/2019
 

resolució de concessió de beques del curs 2018/2019

Podeu accedir-hi directament a la Seu Electrònica o al següent enllaç:

resolució de concessió de beques 2018/2019