Jove Orquestra Simfònica

Jove Orquestra Simfònica

La Jove Orquestra Simfònica és un projecte conjunt dels Conservatoris de la Diputació: Reus, Tarragona i Tortosa.

Aquest any, la Jove Orquestra de la Diputació de Tarragona farà la seva 17a. edició. Un cop més, es constata la necessitat d’un projecte de jove orquestra compartit entre els tres conservatoris de la Diputació pel gran benefici pedagògic, artístic, social i humà que aporta.

L’any anterior es va reprendre el projecte, després de dos anys d’aturada. Els efectes d’aquesta 
autrada es van notar en alguna mesura, i es va veure la importància de donar continuïtat a un 
projecte com aquest per tot el que aporta a l’alumnat d’especialitats instrumentals. Es tracta d’un 
projecte que suma en l’esperiència instrumental, orquestral i humana de l’alumnat de manera molt 
positiva. Les interrupcions que ha patit el projecte en dues ocasions fan veure, en la represa, com 
d’important és mantenir el projecte anualment donant, així, continuiïtat a l’experiència orquestral 
que experimenten els alumnes de forma excepcional amb la Jove Orquestra. Reprenem aquest projecte 
amb moltes ganes, recuperant la normalitat i consolidant la Jove Orquestra com un dels valors 
especials que ofereixen els centres d’educació musical de la Diputació de Tarragona.
L’activitat pedagògica que es desenvolupa en aquesta Jove Orquestra és del tot diferent a la que 
els alumnes reben durant el curs. Es tracta d’una activitat intensa, alhora que divertida, on els 
alumnes poden formar part d’una orquestra la qual, per les seves dimensions i el seu nivell, només 
es troba en una activitat d’aquestes característiques. Es reuneixen alumnes dels tres centres per 
un projecte comú, creant una orquestra que només és possible gràcies a la suma dels esforços de 
Tarragona, Tortosa i Reus. Gràcies a aquesta coordinació i treball conjunt, es pot interpretar un 
repertori que, per a cada Conservatori per separat, seria inabastable per la plantilla requerida i 
pel nivell de dificultat del mateix.
La gran importància d’una orquestra d’aquestes característiques, sorgida dels conservatoris de la 
Diputació de Tarragona, rau en què, a més de donar una formació de qualitat als alumnes, es mostra 
la gran tasca que s’està realitzant en els nostres centres i que es posa de manifest en els 
concerts que es realitzen a diferents auditoris de la província.

Podeu trobar tota la informació AQUÍ