PLA D’ORGANITZACIÓ DEL CURS 2020-2021 EN EL MARC DE LA PANDÈMIA PER COVID-19

Aquest Pla d'Obertura de Centre (POC) és un document provisional, pendent d'aprovació definitiva pel Consell Escolar i per la Diputació de Tarragona durant la primera setmana de setembre de 2020. Estarà subjecte a les indicacions que es rebin des del Departament d'Educació i de la pròpia Diputació de Tarragona i s'adaptarà a les circumstàncies de cada m

Aquest Pla d'Obertura de Centre (POC) és un document provisional, pendent d'aprovació definitiva pel Consell Escolar i per la Diputació de Tarragona durant la primera setmana de setembre de 2020. Estarà subjecte a les indicacions que es rebin des del Departament d'Educació i de la pròpia Diputació de Tarragona i s'adaptarà a les circumstàncies de cada moment en funció de l'evolució de la pandèmia.

 

Podeu consultar el Pla d'Organització de Centre aquí

Aquest document ha estat aprovat pel Consell Escolar del centre el dia 10 de setembre de 2020