Proves d'accés a Grau Professional

Inscripció del 8 al 20 de març

Proves d'accés a Grau Professional

Per accedir als ensenyaments professionals de música cal superar una prova específica del Departament d’Educació, que consta de dos exercicis: Llenguatge musical i Instrument. Aquestes proves es realitzen un cop a l’any i de forma simultània als Conservatoris professionals i centres autoritzats de Catalunya, en la data i hora que estableix el Departament.

Podeu trobar tota la informació aquí