Resultats dels Premis Extraordinaris del Centre

Els premis extraordinaris són herència dels plans d'estudis passats, es convoquen tradicionalment des de fa molts anys als Conservatoris. L’any 66 es convocaven per als finals dels graus Elemental, Professional i Superior. Actualment la convocatòria és per als finals dels graus Professional i Superior.

Aquests premis pretenen distingir aquells alumnes que han finalitzat el grau amb una qualificació d’excel·lent i que demostrin un plus de qualitat. En els nostres premis es pot optar a premi per a les assignatures d’instrument, música de cambra i harmonia. Els alumnes que es poden presentar a aquests premis són els que han acabat l’últim curs del grau amb una qualificació mínima de 9, en l’assignatura en la qual opten a premi.

Les proves consisteixen a fer una audició, en el cas d’instrument i música de cambra, o un examen, en el cas d’harmonia, segons les bases establertes a cada centre. Després de fer l’audició o examen, el tribunal pot donar Premi, Menció o deixar-lo desert. Segons les bases actuals vigents al nostre centre, es pot donar un premi per assignatura i especialitat, i diferents mencions. I per poder optar als premis d’instrument i música de cambra cal presentar un repertori d’acord amb les bases específiques.

Resultats dels Premis Extraordinaris del Centre

- Música de Cambra: desert

- Flauta travessera: Maria José Mauri, premi extraordinari

- Trombó: Aleix Lluís, menció d'honor

- Trompa: Jesús Díaz, premi extraordinari

- Saxo: Pep Ignacio, premi extraordinari

 

Moltes felicitats als alumnes premiats!