L'escola de Música

L'aprenentatge musical desenvolupa els sentits

Des de l’Escola valorem la música com una forma d’expressió i comunicació. Volem despertar en els nens l’interès per aquest art i que el gaudeixin des de l'experiència vivencial.  Oferim la formació pràctica necessària per gaudir de forma individual i en grup, aprofitant un entorn socialitzat i de creixement personal.

Pretenem crear un entorn musical acollidor i humà, perquè l’aprenentatge de la música sigui un fet viu i satisfactori.

El disseny de la nostra oferta s’estructura tenint en compte el desenvolupament psicoevolutiu dels nens i la seva implicació en el procés d’ensenyament-aprenentatge,  i vetllem en tot moment per adaptar-nos a les característiques i necessitats individuals de cada nen. Així, a l'escola, distingim entre Nivell Elemental i Nivell Mitjà:

 

Nivell Elemental

Sensibilització

Adreçat a nens i nenes a partir dels 5 anys, o que els compleixen dins de l'any escolar. Es desenvolupen sensorialment habilitats musicals com la veu, l’oïda i el ritme.

A través d’aquest programa es desperta la sensibilitat musical dels infants donant especial rellevància a la sensibilitat, la imaginació i la creativitat musical. El treball amb l’alumnat es realitza de forma lúdica i vivencial, experimentant a través del moviment, el ritme, el cant, l’escola i la improvisació.

Dedicació

 • Llenguatge musical: 1 hora setmanal

Iniciació

Adreçat a nens i nenes a partir dels 6 anys. L’alumnat segueix treballant habilitats musicals i obté les eines necessàries per afrontar l’elecció de l’instrument.

Aquest programa aprofundeix en les habilitats musicals que durant l’etapa de sensibilització s’han començat a treballar. L’aproximació  a la música s’intensifica en els diferents àmbits: sensorial a través de la qualitat del so i de la melodia; sonor de forma motora: a través del ritme i la seva improvisació; i afectiu, a través de les cançons, on els alumnes aprofundeixen en  l’afinació,  l’articulació dels fonemes, el fraseig, a l’articulació corporal i a la pulsació. A més, aprenen a estimar la música com a llenguatge artístic i a utilitzar-ho com a mitjà d’expressió.

Dedicació

 • Llenguatge Musical: 1, 30 h (dos dies a la setmana)

Bàsic I

Programa per a nens i nenes a partir de 7 anys, cursen segon de primària.

A partir del programa Bàsic I, s'escull instrument i durant els cinc cursos següents, de forma progressiva i estructural es combinen el llenguatge musical, el cant coral, l’instrument de forma individual i de forma col·lectiva a partir de les agrupacions corresponents (grup de guitarres, banda, orquestra).

Dedicació setmanal

Llenguatge musical: 2 hores setmanals, 2 sessions de 1 hora

Instrument: 30 minuts

Bàsic 2

Per a nens i nenes a partir de 8 anys. La pràctica instrumental en grup esdevé un element clau en el programa educatiu i complementa la formació musical dels alumnes.

L’objectiu principal és desenvolupar en l’alumne la seva sensibilitat i la creativitat per mitjà de la pràctica musical. Amb els coneixements que van adquirint, aprenen a reproduir allò que escolten i progressivament van ampliant les capacitats de domini de la tècnica instrumental, oïda, ritme, melodia...

Dedicació

 • Llenguatge musical: 2h setmanals (dos dies de classe)
 • Instrument: 30’ en classe individual setmanal
 • Agrupació:   30' (corda), 1 h (vent i polifònic) 

 

Avançat 1

Dirigit als alumnes a partir de 9 anys s'aprofundeix en les capacitats tècniques

Aquest programa permet que l’alumne, ampliï les capacitats de domini de la tècnica instrumental com l’oïda, el ritme, la melodia, etc. La pràctica instrumental en grup esdevé un element educatiu clau i complementa la formació musical dels alumnes. 

Dedicació

 • Llenguatge musical: 2 hores setmanals, 2 sessions de 1 hora
 • Instrument: 60 minuts setmanals
 • Coral: 60 minuts setmanals, 1 sessió
 • Grup instrumental: 1h i 30 minuts (corda) 1 hora (vent i polifònics)

Els instruments que el centre ofereix són: piano, orgue, guitarra, clarinet, flauta travessera, saxofon, oboè, fagot, trompeta, trompa, tuba/bombardí, trombó de vares, percussió, violí, viola, violoncel i contrabaix

Avançat 2

Adreçat a nens i nenes de 10 anys. L’alumnat aprofundeix en la pràctica musical a les classes de llenguatge, cant coral, instrument i agrupacions

Dedicació:

 • Instrument: 60 minuts setmanals
 • Llenguatge musical: 2 ½ hores setmanals, 2 sessions de 75 minuts
 • Coral: 60 minuts setmanals, 1 sessió
 • Grup instrumental: 1h i 30 minuts (corda) 1 hora (vent i polifònics)

 

Avançat 3

Adreçat a nens i nenes a partir d'11 anys

L’objectiu principal és desenvolupar en l’alumne la seva sensibilitat i la creativitat per mitjà de la pràctica musical. Amb els coneixements que van adquirint, aprenen a reproduir allò que escolten i progressivament van ampliant les capacitats de domini de la tècnica instrumental, oïda, ritme, melodia...

Dedicació:

 • Instrument: 60 minuts setmanals
 • Llenguatge musical: 2 ½ hores setmanals, 2 sessions de 75 minuts
 • Coral: 60 minuts setmanals, 1 sessió
 • Grup instrumental: 1h i 30 minuts (corda) 1 hora (vent i polifònics)
 • Acompanyament piano: 10 minuts setmanals agrupats en una sessió quinzenal de 20 minuts (tots els instruments menys piano, orgue i guitarra)
Nivell Mitjà

Els alumnes de l'Escola de Música, un cop finalitzat el programa d'Aprenentatge avançat, poden continuar la seva formació musical al centre amb el Nivell Mitjà amb els programes d'Aprofundiment, o també té la possibilitat d’incorporar-se al Conservatori de Música on cursarà, després de superar una prova d'accés, el Grau Professional d'ensenyaments musicals estructurat en sis cursos.

Aprofundiment 1

Estudiants de 12 anys

Dedicació

 • Instrument: 40 minuts setmanals
 • Assignatures col·lectives: 2 hores setmanals de col·lectives a escollir entre les optatives o tallers 

Els alumnes que cursen aquest programa es podran matricular de qualsevol taller de mitjà. No es contempla l’acompanyament pianístic

Aprofundiment 2

Per a alumnes de 13 anys

Dedicació:

 • Instrument: 40 minuts setmanals
 • Assignatures col·lectives: 2 hores setmanals de col·lectives a escollir entre les optatives o tallers 

Els alumnes que cursen aquest programa es podran matricular de qualsevol taller de mitjà. No es contempla l’acompanyament pianístic

Aprofundiment 3

Per a alumnes de 14 anys

Dedicació

 • Instrument: 40 minuts setmanals
 • Assignatures col·lectives: 2 hores setmanals de col·lectives a escollir entre les optatives o tallers 

Els alumnes que cursen aquest programa es podran matricular de qualsevol taller de mitjà. No es contempla l’acompanyament pianístic)

Aprofundiment 4

Per a alumnes de 15 anys

Dedicació

 • Instrument: 40 minuts setmanals
 • Assignatures col·lectives: 2 hores setmanals de col·lectives a escollir entre les optatives o tallers 

Els alumnes que cursen aquest programa es podran matricular de qualsevol taller de mitjà i no es contempla l’acompanyament pianístic.

Aprofundiment 5

Per a alumnes de 16 anys

Dedicació

 • Instrument: 40 minuts setmanals
 • Assignatures col·lectives: 2 hores setmanals de col·lectives a escollir entre les optatives o tallers 

Els alumnes que cursen aquest programa es podran matricular de qualsevol taller de mitjà i no es contempla l’acompanyament pianístic.

Aprofundiment 6

Per a alumnes de 17 anys

Dedicació

 • Instrument: 40 minuts setmanals
 • Assignatures col·lectives: 2 hores setmanals de col·lectives a escollir entre les optatives o tallers 

Els alumnes que cursen aquest programa es podran matricular de qualsevol taller de mitjà i no es contempla l’acompanyament pianístic.

Optatives de Nivell Elemental

En Pla d'Estudis de Nivell Mitjà l’alumne ha de cursar un mínim d'assignatures optatives lliures. Algunes optatives necessiten un mínim d’alumnes matriculats per poder-les activar.

Àrea de les assignatures optatives/complementàries

 

ASSIGNATURESadreçada a alumnes de:cal haver aprovat:càrrega lectiva:
Educació corporal 1tots, a partir d'AP1-1 h
Educació corporal 2tots, a partir d'AP2Educació corporal 11 h
NT1 Informàtica musicaltots, a partir d'AP3-1 h
NT1 Seqüenciadors 1tots, a partir d'AP1-1 h
NT2 Generació sonoratots, a partir d'AP1-1 h
NT2 Seqüenciadors 2tots, a partir d'AP2NT1 Seqüenciadors1 h
NT2 DJtots, a partir d'AP1 1 h
NT2VJtots, a partir d'AP2NT2 DJ1 h
NT3 Postproducció 1tots, a partir d'AP2NT1 Seqüenciadors1 h
NT3 Postproducció 2tots, a partir d'AP3NT3 Postproducció 11 h
Cortots, a partir d'AP1-1 h
OrquestraCorda, AP1 i AP2 1 h
OrquestraCorda, a partir d'AP3-2 h
BandaVent, AP1 i AP2-1 h
BandaVent, a partir d'AP3-2 h
Conjunt de guitarresGuitarra, a partir d'AP1-2 h
Conjunt de pianosPiano, a partir d'AP1-1 h
Conjunt de saxosSaxo, a partir d'AP1-1 h
Conjunt de percussióPercussió, a partir d'AP1-1 h
Taller de canyes doblesOboè, a partir d'AP1-1 h
Taller de canyes simplesClarinet, a partir d'AP1-1 h
Educació de l'oïda 1tots, a partir d'AP5-1 h
Educació de l'oïda 2tots, a partir d'AP6-1 h
Iniciació a la pedagogia 1tots, a partir d'AP5-1 h
Iniciació a la pedagogia 2tots, a partir d'AP6-1 h
Història de la Músicatots, a partir d'AP6-1 h

Formacions

Cors, grups de guitarres, orquestres i bandes

Formacions de l'Escola

Els diferents grups instrumentals i corals s’organitzen al llarg dels anys en funció de les edats i els nivells. L’objectiu és transmetre als alumnes els hàbits de disciplina, convivència i comportament col·lectiu, adaptar-se a la figura i al gest del director i desenvolupar l’oïda col·lectiva tan rítmica com sonora.

Cors
Alumnes d'Avançat 1, 2 i 3.

Grups de guitarres
Alumnes de guitarra de Bàsic 2 i Avançat.

Orquestres
Alumnes de corda fregada de Bàsic 2 i Avançat: violí, viola, violoncel i contrabaix.

Bandes
Alumnes d'instruments de percussió i vent de Bàsic 2 i Avançat: clarinet, flauta, saxòfon, oboè, fagot, trompeta, trompa, trombó i tuba.

Altres programes

Tallers, curs pont de cant

Altres programes

Dins de l’Escola de Música també hi ha altres programes de diferents intensitats que aporten  formació teòrica i/o pràctica i que permeten gaudir de la pràctica individual i de conjunt. L’oferta formativa és oberta i flexible en funció de les necessitats del centre i disponibilitat horària del professorat. Els estudis de música que s’imparteixen en aquest àmbit són:

Tallers

Els Tallers van destinats principalment a aquells alumnes que per nivell o edat no poden adequar-se a cap programa reglat d’escola i que volen preparar-se a les proves d’accés al Grau Professional o Superior.

Poden ser:

 • Tallers d’Instrument: Amb una classe de 30’ o 1h en funció de la disponibilitat del professor i organització del centre).
 • Tallers Col·lectius: On l’alumne s’adequarà a l’agrupació del currículum d’Escola i/o Grau Professional.

L’oferta de tallers col·lectius és la següent:

 • Banda
 • Orquestra
 • Cor
 • Conjunt de Guitarres
 • Harmonia

Curs pont / cant

Classes setmanals individuals de cant  de 30 minuts o una hora, segons les necessitats.
Adreçat a:

 • Alumnes que volen preparar proves d’accés a grau professional o a estudis superiors.
 • Professionals de l’educació que volen perfeccionar la seva formació amb estudis de cant.
 • Alumnes amb formació musical que volen realitzar estudis de cant en ensenyament no reglat.

Especialitats musicals

PianoGuitarraFlauta travesseraSaxòfon
OboèFagotTrompetaTrompa
Tuba/bombardíTrombó de varesPercussióViolí
ViolaVioloncelContrabaix 

Informació Acadèmica