Agrupacions musicals

Les formacions del Conservatori

Els alumnes del Grau Professional participen en diferents agrupacions instrumentals o corals on amplien els hàbits de treball en grup adquirits en el nivell elemental i desenvolupen les capacitats expressives i els coneixements tècnics, a més d’aprofundir en l’estilística del repertori. Aquests grups participen en la projecció externa del Conservatori, la qual cosa dona l’oportunitat de donar a conèixer el seu treball mitjançant concerts i audicions fora del centre.

Cors

Alumnes de 3r i 4t de GP de piano i guitarra, i els matriculats en l'assignatura optativa o taller de Cor

Grup de guitarres

Alumnes de 1r i 2n de guitarra del Grau Professional, i els matriculats en l'assignatura optativa o taller de Grup de guitarres.

Orquestra

Alumnes de corda fregada del Grau Professional. De forma puntual es crea una orquestra simfònica amb la participació d’alguns alumnes de la banda.

Banda

Alumnes de percussió i vent del Grau Professional.

Cambra

Alumnes de piano de 1r a 6è de GP. Guitarra, corda i vent de 3r a 6è. Percussió de 5è i 6è. Cant de 3r i 4t.Grup de saxos. Dona l’oportunitat als alumnes del Grau Professional de treballar en grups reduïts on es combinen les diferents famílies d’instruments.

Grup de saxos

Alumnes de saxo matriculats en l'optativa o taller de Conjunt de Saxos.

Conjunt de percussió

Alumnes de percussió matriculats en l'optativa o taller de Conjunt de Percussions.

Orquestra de flautes

Alumnes de flauta matriculats en l'optativa o taller d' orquestra de flautes.