Nova preinscripció a escola curs 2021-2022

Convocatòria extraordinària per a alumnat de nou ingrés a l’escola, inscripció els dies 26 i 27 de juliol

Noves preinscripcions per a l’oferta d’escola per al proper curs 2021-2022, amb places per als programes de Sensibilització, Iniciació, Bàsic 1 i 2 i Avançat 1. Dies 26 i 27 de juliol.

 

Realització de la preinscripció

Degut a la situació actual i seguint les indicacions del Departament d’Educació, el procés de preinscripció es realitzarà de manera telemàtica i només per a aquells casos que sigui necessari i justificat, i amb cita prèvia, es podrà fer de forma presencial.

Per demanar la cita prèvia cal demana-la aquí

El nou període de preinscripció és els dies 26 i 27 de juliol.
    ​           

           

 

 

 

 

Informació sobre el barem de punts

 

Criteris generals de prioritat i barem a aplicar:

 • Edat idònia per cursar aquests tipus d'ensenyament (cada centre estableix en funció dels mòduls i cursos que ofereix): 30 punts .
 • Per cada any que es diferenciï de l'edat del futur alumne/a amb l'edat idònia es restaran 10 punts
 • Existència de germans o germanes matriculats o matriculades al centre, o pares o mares o tutors legals que hi treballin en el moment en què es presenta la preinscripció: 20 punts
 • Quan els pares, mares, tutors o tutores o si s'escau l'alumne/a siguin beneficiaris/es de l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts

Criteris complementaris:

Quan aquelles sol·licituds ordenades d’acord amb els criteris generals, resultin amb igualtat en les seves puntuacions, s’aplicarà els criteris complementaris següents:

 • Haver formalitzat sol·licitud de preinscripció en cursos anteriors sense haver obtingut plaça: 15 punts
 • Formar part d'una família nombrosa o monoparental: 10 punts

Tots els mèrits al·legats s'han d'acreditar documentalment. (aquesta documentació s’haurà d’ajuntar dins el formulari de preinscripció)

En cas d'empat s'admet, per ordre, els alumnes el primer cognom dels quals comenci per la lletra "J" de conformitat amb el resultat del sorteig públic únic realitzat per la Unitat de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria vigent en el moment de la signatura d'aquest decret.
Aquesta lletra servirà també per a resoldre qualsevol situació relacionada amb aspectes d’assignació d’especialitats en els programes de l’escola o en situacions anàlogues.

 

Calendari i oferta de places de la nova preinscripció

Nou període de preinscripció per al curs 2021/2022

 

Convocatòria extraordinària per a alumnat de nou ingrés, només els dies 26 i 27 de juliol

 

Obrim un període extraordinari de preinscripció tant per a l’escola de música com per als estudis de grau professional. Els tràmits es podran fer els dies 26 i 27 de juliol de forma telemàtica o bé presencial demanant cita prèvia al centre. Aquesta nova convocatòria de preinscripcions està dirigida a cobrir, únicament, les places vacants següents:

Escola de música:

 • Sensibilització: 9 places
 • Iniciació: 1 plaça
 • Bàsic 1:
 • trompeta 1 plaça
 • contrabaix 1 plaça
 • flauta travessera 1 plaça
 • trombó 1 plaça
 • Bàsic 2:
 • trombó 1 plaça
 • trompa 1 plaça
 • oboè 1 plaça
 • Avançat 1 :
 • trombó 1 plaça
 • trompa 1 plaça

 

Calendari d’inscripció:

 

Preinscripció: 26 i 27 de juliol
Llistat provisional:  28 de juliol
Reclamacions: 29 de juliol
Llistat definitiu i assignació de places: 30 de juliol
Matrícula: de l’1 al 3 de setembre


Demana cita prèvia aquí

Horaris de les assignatures col·lectives

Consulteu aquí els horaris de les assignatures col·lectives de Nivell Elemental del curs 2021-2022 

Barem provisional de punts

Consulteu aquí el barem provisional de nova entrada

Barem definitiu de punts

Consulteu aquí el barem definitiu de nova entrada a Escola

Assignació de places

Consulteu aquí l'assignació de places a Escola.

Informació Acadèmica