Què fem

Vetllem per ser un centre de referència dins de la vida cultural i musical de les nostres comarques

L'Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tortosa té entre els seus objectius prioritaris:

  • Proporcionar formació que permeti a l'alumnat gaudir de la música de forma individual i col·lectiva
  • Capacitar els alumnes per afrontar la pràctica musical de manera autònoma i poder optar als estudis de Grau Superior amb l'orientació i capacitació suficients
  • Estimular la creativitat i la imaginació pròpies d'una activitat artística així com la iniciativa, autonomia i pensament crític
  • Implicar la comunitat educativa en les activitats del centre i en les organitzades en col·laboració amb altres entitats
  • Esdevenir un centre de referència dins de la vida cultural i musical de les nostres comarques i participar activament en activitats culturals, educatives i socials proposades per les diferents institucions del territori

Projecte Educatiu de Centre (PEC)

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) recull la manera de veure i entendre l'Escola i Conservatori de Tortosa per part de totes les persones que hi intervenen: alumnat, mestres, PAS i famílies. Si ho desitgeu podeu consultar aquí el PEC complet

 

 

Estructura Acadèmica

L'Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tortosa ofereix dues modalitats d'aprenentatge:

el reglat, a càrrec del Conservatori

el no reglat, que correspon a l'Escola

A nivell no reglat, l'Escola comprèn alumnat des dels 5 fins als 18 anys, distribuïts en diferents programes d'ensenyament: sensibilització, iniciació, aprenentatge bàsic, aprenentage avançat i aprofundiment. En aquests programes s'ofereixen les assignatures d'instrument, llenguatge musical, cor i conjunt instrumental. A banda, l'Escola també ofereix el programa del curs pont cant i la possibilitat de matricular-se a assignatures que ja es cursen en el Conservatori o l'Escola com a modalitat de taller.

A nivell reglat, el Conservatori ofereix ensenyaments de Grau Professional orientats a la preparació de l'alumnat per a les proves d'accés al Grau Superior. La finalització d'aquests estudis suposa l'obtenció d'una titulació. En el seu pla d'estudis s'inclouen les següents assignatures comunes i d'especialitat distribuïdes en sis cursos: instrument, llenguatge musical, harmonia clàssica, música de cambra, orquestra, banda, conjunt de saxos, conjunt de percussió, conjunt de pianos, conjunt de guitarres, cor, acompanyament, idiomes aplicats al cant, interpretació i escena i conjunt. Per altra banda, el Grau Professional disposa d'una oferta d'optatives molt àmplia en què s'ofereixen assignatures com Història de la música, Instrument complementari, Iniciació a la pedagogia, Educació de l'oïda, Educació corporal o Tallers de reparació de canyes. També s'ofereixen diverses assignatures relacionades amb les noves tecnologies. 

 

 

 

Banc d'instruments

Banc d'instruments de segona mà

L'Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tortosa us ofereix la possibilitat de gaudir del projecte del banc d´instruments, una iniciativa que permet a les famílies comprar, vendre o llogar instruments de segona mà.

Les famílies que tingueu un instrument que no utilitzeu i que vulgueu posar-lo a la venda, us podeu posar en contacte amb nosaltres. Si els propietaris ho desitgen l’instrument quedarà inscrit en una base de dades que tothom podrà consultar. En el cas que una família vulgui comprar un instrument també podrà adreçar-se a aquest banc de dades i contactar amb el propietari a través de l'Escola i Conservatori de Música de Tortosa.

Aquest banc de dades estarà obert a tothom, ja que l’objectiu del projecte és facilitar la compra i venda dels instruments de segona mà. Si hi esteu interessats, us podeu posar en contacte amb l'Escola i Conservatori de Música mitjançant el correu electrònic conservatori.tortosa@diputaciodetarragona.cat

LLoguer d'instruments

El banc d'instrments de segona mà també ofereix la possibilitat de llogar instrments. En aquest cas, els alumnes o tutors signaran un contracte de lloguer on es comprometran a retornar l´instrument en el mateix estat en que el trobin.

Tindran preferència els alumnes de primer curs d´instrument, tot i que si l´instrument queda lliure, poden optar-hi també els alumnes més grans. Els ingressos d´aquests lloguers es reinvertiran en la compra i reparació dels instruments.

Tots els instruments estaran catalogats i mentre no siguin prestats o llogats estaran guardats a l´Escola.

Si hi esteu interessats heu de parlar amb el professor corresponent i emplenar l´imprès d´adjudicació de préstec d'instrument.